Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 12 czerwca 2022 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 99 062 inwestycje o łącznej wartości 562,3 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 12 czerwca 2022 roku złożono 193 962 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 902,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 561,6 mld zł, tj. 154,7 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 12 czerwca 2022 roku podpisano z beneficjentami 99 062 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 562,3 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 342,6 mld zł, czyli 94,4 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 374,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE 241,6 mld zł, co stanowi 66,5 procent alokacji.