Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 11 lipca 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 92 464 inwestycji o łącznej wartości blisko 531,0 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 11 lipca 2021 roku złożono 181 030 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 870,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 539,7 mld zł, tj. 155,1 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 11 lipca 2021 roku podpisano z beneficjentami 92 464 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 531,0 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 323,9 mld zł, czyli 93,1 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 301,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE 198,2 mld zł, co stanowi 57,0 procent alokacji.