Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 9 grudnia 2018 roku

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 9 grudnia 2018 roku złożono 98 259 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 599 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 369,3 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 9 grudnia 2018 roku podpisano z beneficjentami 44 452 umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 221,5 mld zł.