Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 9 czerwca 2019 roku

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 9 czerwca 2019 roku złożono 111 573 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 659,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 406,4 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 9 czerwca 2019 roku podpisano z beneficjentami 50 514 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 243,4 mld zł.