Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 8 października 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 8 października 2017 r. złożono 65 515 wniosków o dofinansowano projektów na całkowitą kwotę 411,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 254 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 8 października 2017 r. podpisano z beneficjentami 23 799 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 136,9 mld zł.