Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 6 stycznia 2019 r.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 6 stycznia 2019 r. złożono 100 416 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 614,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskch o dofinansowanie wyniosła 378,9 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 6 stycznia 2019 r. podpisano z beneficjentami 46 210 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 233,6 mld zł.