Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postęp w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 3 maja 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 89 751 inwestycji o łącznej wartości około 523,2 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 3 maja 2021 roku złożono 178 726 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 859,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 533,1 mld zł, tj. 153,5 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 3 maja 2021 roku podpisano z beneficjentami 89 751 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 523,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 318,5 mld zł, czyli 91,7 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 286,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 189,1mld zł, co stanowi 54,5 procent alokacji.