Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pomoc publiczna z Funduszy UE na nowych zasadach

#FunduszeUE - pomoc publiczna na nowych zasadach: fundusze UE na kapitał obrotowy, wsparcie również dla firm w trudnej sytuacji, wyższe limity pomocy publicznej

Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które umożliwią wsparcie firm z funduszy unijnych na specjalnych, antykryzysowych zasadach, trafiły we wtorek do Komisji Europejskiej.

Chodzi o:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19,
  2. projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
"Żeby oba rozporządzenia mogły zostać wydane ich treść musi być uzgodniona z Komisją Europejską. Komisja poluzowała nieco zasady pomocy publicznej żeby walczyć z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa, ale każde państwo członkowskie musi mieć do tego podstawę w prawie krajowym. Te rozporządzenia, które przygotowaliśmy w ekspresowym tempie, to właśnie taka podstawa" – wyjaśnia minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Po uzgodnieniach z Komisją i publikacji w Dzienniku Ustaw, rozporządzenia umożliwią udzielanie przedsiębiorcom wsparcia z funduszy unijnych w formie dotacji, pomocy zwrotnej, pożyczek i gwarancji/poręczeń na nowych, antykryzysowych zasadach. Na czym polegają te nowe zasady?

Przykładowo:

  • przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać fundusze europejskie nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa,
  • pomoc będą mogli otrzymać również przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii, co jest odstępstwem od ogólnego zakazu udzielania wsparcia unijnego przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji,
  • wzrasta maksymalna kwota pomocy możliwej do uzyskania w formie dotacji – teraz będzie to nawet 800 tysięcy euro na jednego przedsiębiorcę, a do tej pory było to 200 tysięcy euro.

Rozporządzenia stwarzają ramy prawne do uruchomienia pomocy na nowych zasadach. Decyzja należy za każdym razem do instytucji zarządzającej danym programem.