Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polska w czołówce państw UE pod względem inwestowania Funduszy Europejskich

Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych 2014-2020, co czwarte euro trafia do Polski. Jesteśmy też jednym z liderów pod względem inwestowania funduszy unijnych. O podsumowaniu ósmego roku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 i uruchomieniu funduszy z nowego budżetu UE rozmawiali członkowie Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej. Obradom przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"Cały czas pozostajemy w czołówce państw UE jeżeli chodzi o wykorzystanie środków. Rok 2021 kończymy z bardzo dobrym wynikiem. Zakontraktowane mamy prawie 94 proc. całej puli z perspektywy 2014-2020, a 73 proc. już wydatkowane i rozliczone z Komisją Europejską (KE). UE zrefundowała nam już 54 mld euro, czyli blisko 69 proc. całego budżetu, co daje nam doskonałe, drugie miejsce w Unii Europejskiej w procentowej refundacji funduszy unijnych"– ocenia minister Grzegorz Puda.

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest obecnie ponad 97 tys. inwestycji o łącznej wartości ponad 553 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to ponad 336 mld zł, czyli 93,5 procent całego dostępnego budżetu UE.

"Dzięki sprawnemu wdrażaniu, nie straciliśmy ani jednego euro z zaplanowanej kwoty dla Polski w sytuacji, gdy już 10 krajów utraciło bezpowrotnie środki z tytułu nie wypełnienia zasady n+3. To zasada według której z funduszy przyznanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 faktycznie korzystać można do roku 2023"– powiedziała podczas posiedzenia wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podczas posiedzenia rozmawiano także o uruchomieniu perspektywy na lata 2021-2027. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej cały czas trwają intensywne prace w tym zakresie. W połowie grudnia Polska formalnie skierowała do KE projekt Umowy Partnerstwa. To najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszy Unii Europejskiej jest organem pomocniczym rządu. Celem jego działania jest zapewnienie efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. Do zadań Zespołu należy monitorowanie postępu realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Zespół ocenia efektywność i skuteczność wykorzystania środków unijnych, a także opracowuje rozwiązania zapewniające wzmocnienie nadzoru poszczególnych ministrów nad instytucjami wdrażającymi programy operacyjne i działania w ramach tych programów. Jego pracom przewodniczy minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.