Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podsumowanie roku 2020 w Programie Infrastruktura i Środowisko

2020 rok zakończył się bardzo dobrymi wynikami Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki wspólnemu wysiłkowi beneficjentów i instytucji zaangażowanych w realizację Programu osiągnęliśmy, pomimo pandemii, znaczące efekty w realizacji Programu i wykorzystaniu alokowanych środków UE. Dodatkowo byliśmy pomysłodawcą i liderem wprowadzania zmian i uproszczeń służących wykorzystaniu Funduszy Europejskich w walce ze skutkami pandemii.

Ponad 2600 wspartych projektów

2 645 podpisanych umów o dofinansowanie na łączną kwotę środków UE ponad 110 mld zł, co stanowi ponad 91,4% dostępnej alokacji na program

Bilans minionego roku zamykamy z wynikiem 2 645 podpisanych umów o dofinansowanie na łączną kwotę środków UE ponad 110 mld zł, co stanowi ponad 91,4% dostępnej alokacji na program. 

Równie dobre rezultaty program osiągnął w zakresie rozliczania dotacji z Komisji Europejskiej. Do końca roku przesłano do Komisji Europejskiej wnioski o refundacje wydatków na łączną kwotę środków UE ponad 72 mld zł, co stanowi ponad 60% dostępnych środków. Realizacja prognozy płatności w 2020 roku ponownie przewyższyła założony cel i wyniosła 104% w odniesieniu do prognozy zatwierdzonej przez Radę Ministrów.

W samym grudniu ubiegłego roku przekazaliśmy do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę ok. 10,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych tj. ok. 48% wydatków certyfikowanych w 2020 r.

Cała Polska korzysta z nowej infrastruktury

Rezultaty wdrażania programu widoczne są już w całej Polsce. Do końca minionego roku udało się zakończyć 740 inwestycji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach samych projektów drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako beneficjent Programu udostępniła do ruchu ponad 1 150 km dróg, powstały też obwodnice 26 miast.

W grudniu 2020 r. udostępniony do ruchu został ok. 13,5 km odcinek drogi ekspresowej S5 Tryszczyn (Opławiec) - Białe Błota, która stanowi fragment obwodnicy Bydgoszczy. Do ruchu udostępniona została również obwodnica Wałcza, a także ponad 15 kilometrów drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska, z nowym mostem na Wiśle. W minionym roku oddano ponad 60 km nowej jezdni autostrady A1 z budowanych ponad 80 km pomiędzy Tuszynem i Częstochową.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko objęto dofinansowaniem także m.in. budowę i modernizację 215 oczyszczalni ścieków, ponad 5,4 tys. km kanalizacji sanitarnej, niemal 800 km gazociągów przesyłowych. Wsparcie programu uzyskały też 435 obiektów kultury i 249 podmiotów leczniczych.

Niwelowanie skutków pandemii

927 mln zł Funduszy Europejskich (850 mln zł na nowe projekty w sektorze zdrowia oraz 77 mln zł na rozszerzenie projektów transportowych)

Elastyczność i dobra współpraca z Komisją Europejską zaowocowały aktywną walką ze skutkami pandemii przy wykorzystaniu środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Ze środków Programu przeznaczyliśmy na walkę z COVID-19 aż 927 mln zł Funduszy Europejskich (850 mln zł na nowe projekty w sektorze zdrowia oraz 77 mln zł na rozszerzenie projektów transportowych).

To pieniądze dla szpitali zajmujących się leczeniem osób zakażonych m.in. na zakup sprzętu i aparatury medycznej (respiratory, tomografy komputerowe), zakup ambulansów, zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji. Służby ratownicze - policja i straż pożarna otrzymały dodatkowe fundusze na zakup specjalistycznych pojazdów, środków do dezynfekcji, pojemników do transportu materiałów CBRNE czy środków ochrony indywidualnej.