Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

16 lutego 2021 roku rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030. Realizacja działań zawartych w Strategii ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie społeczne oraz zawodowe i pełny udział we wszystkich jego  sferach.  Strategia zawiera również kierunki związane ściśle z Programem Dostępność Plus.

Generalnym celem Strategii jest pełne wdrożenie w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Prace nad propozycją konkretnych działań zostały poprzedzone diagnozą stanu faktycznego, którą oparto zarówno na ogólnodostępnych danych statystycznych dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce, jak i różnego rodzaju raportach i opracowaniach dotyczących tej tematyki. Na ich podstawie sformułowano szereg działań strategicznych, które następnie pogrupowano i podzielono na obszary priorytetowe Strategii:

I. Niezależne życie

II. Dostępność

III. Edukacja

IV. Praca

V. Warunki życia i ochrona socjalna

VI. Zdrowie

VII. Budowanie świadomości

VIII. Koordynacja

Wysokość środków przewidzianych na realizację poszczególnych projektów w Strategii będzie ustalana corocznie przez Radę Ministrów w trakcie prac nad ustawą budżetową. Do realizacji Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami będą wykorzystywane także środki z Unii Europejskiej.                 

Za koordynację prac związanych z realizacją i wdrażaniem Strategii będzie odpowiadał Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Strategia wyznacza kierunki działania rządu w tym zakresie do 2030 roku.