Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Otwarcie naboru na koncepcje projektów flagowych w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska-Słowacja 2014-2020

Zapraszamy do składania koncepcji projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 Projekt flagowy to:

  • projekt, którego oddziaływanie jest istotne dla całego obszaru wsparcia lub znacznej jego części po jednej i drugiej stronie granicy,
  • projekt, który w dużym stopniu realizuje wskaźniki programu,
  • projekt, który w sposób systemowy rozwiązuje problemy zidentyfikowane w obszarze przygranicznym i/lub kompleksowo wykorzystuje potencjał obszaru pogranicza,
  • projekt, którego produkty mają oddziaływanie w dłuższym horyzoncie czasowym (niż wynika to z przepisów dotyczących trwałości projektu) oraz generują potencjał rozwojowy.

Projektami flagowymi NIE SĄ:

  • projekty realizowane punktowo po obu stronach granicy, np.: rewaloryzacja dwóch kościołów, remont domów kultury, rewitalizacja parków, festiwale i wystawy rękodzieła. Są to projekty, których efekty mają znaczenie jedynie dla lokalnej społeczności a nie dla całego obszaru wsparcia lub jego znaczniej części;
  • projekty, które w głównej mierze polegają na dzieleniu się doświadczeniem partnerów z jednej i drugiej strony granicy oraz zakupie sprzętu / wyposażenia dla tych partnerów;
  • projekty, które nie mają zidentyfikowanego wspólnego ponadgranicznego problemu, możliwego do rozwiązania jedynie w transgranicznym partnerstwie;
  • projekty, których głównym celem jest finansowanie promocji lub poszerzenie zakresu istniejących już przedsięwzięć, np. dofinansowanie działań promocyjnych organizowanych rokrocznie targów.

 

Termin składania koncepcji projektów flagowych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego upływa 31 sierpnia 2015 r. o godzinie 16.15.

 

Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia w formie konsultacji (najlepiej drogą elektroniczną) dotyczących przygotowania koncepcji projektów flagowych są:

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: