Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Oczyszczalnia ścieków korzysta z odnawialnych źródeł energii

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach realizuje projekt pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap, dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Właśnie odebrano instalację fotowoltaiczną będącą jednym z zadań w projekcie. 

W ramach realizowanego przez obornickie wodociągi projektu zakończono kolejne zadanie polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni. Do osiągnięcia zakładanej mocy farmy fotowoltaicznej o wartości 250 kW niezbędnym było odpowiednie zagospodarowanie terenu. Zadanie polegało także na instalacji układu sterowania i monitoringu produkowanej energii elektrycznej. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby działania oczyszczalni.

Warto podkreślić, że takie instalacje niejednokrotnie pokrywają zapotrzebowanie na energię elektryczną dla całej oczyszczalni ścieków.

Projekt obejmuje również inne zadanie dotyczące budowy kolektora tłocznego i tłoczni ścieków w miejscowości Objezierze. Podpisano już umowę na realizację tego przedsięwzięcia z wykonawcą.

Efektem tego zadania będzie wyłączenie z eksploatacji wysłużonej oczyszczalni ścieków w Objezierzu, a w zamian budowa rurociągu tłoczonego, który przetłoczy ścieki do oczyszczalni w Obornikach. Całe zadanie będzie skutkowało wybudowaniem łącznie 11,85 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączeniem 325 nowych użytkowników sieci. Wszelkie roboty budowlane mają się zakończyć do końca 2021 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 28,6 mln zł, z czego 14,9 mln zł jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Infrastruktura i Środowisko.

***

Miasto Oborniki zrealizowało też jeden projekt z Programu Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej  2007-2013, tj. Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki. W ramach tego projektu wybudowano ponad 66 km kanalizacji sanitarnej, rozbudowano i zmodernizowano istniejącą oczyszczalnię ścieków, zakupiono samochód techniczny WUKO oraz ładowarkę teleskopową Manitou. Przyznane dofinansowanie wyniosło prawie 50 mln zł.