Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe programy unijne. Nowe możliwości. Sprawdź Fundusze Europejskie dostępne w lutym

Ruszają konkursy z nowych programów unijnych 2021-2027! Zapraszamy do zapoznania się z tym, co oferują nowe programy i jaką mają ofertą konkursową. Nadal jest też możliwość skorzystania z dotychczasowych środków, wciąż aktualnych w lutym.

Oferta obejmuje łącznie 23 konkursy: 7 z programów krajowych, 5 z programów regionalnych oraz 11 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Po prostu SMART. Pierwszy konkurs dla firm

Już 7 lutego 2023 r. nastąpi ogłoszenie pierwszych naborów wniosków dla przedsiębiorców. Jest to konkurs z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Ścieżka SMART, to zupełnie nowa, innowacyjna oferta dla wszystkich przedsiębiorców. Duże firmy oraz MŚP, będą mogły ubiegać się o dotacje na realizację inwestycji. Ścieżka SMART zakłada nowatorską formułę realizacji tzw. projektów modułowych. Przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy, mogą to być prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dodatkowo dobiera dowolną liczbę modułów fakultatywnych takich jak: cyfryzacja, zazielenienie, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R.

Moduły dają przedsiębiorcy dużą elastyczność w doborze elementów projektu w ramach jednego wniosku. Możliwe korzyści to:   

 • realizacja różnych etapów rozwoju innowacji,
 • samodzielne, logiczne ułożenie modułów tak, aby odpowiadały potrzebom firmy,  
 • realizacja inicjatyw od koncepcji i prac B+R przez wdrożenie aż po komercjalizację. 

Zobacz szczegóły na stronach:

Maluch + nie tylko dla maluchów

W styczniu został ogłoszony nowy nabór wniosków, w kolejnej edycji programu Maluch +. W pierwszej kolejności, o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy. Celem jest żłobek w każdej gminie.

Program Maluch +, finansowany z Funduszy Europejskich, Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa, jest ważnym elementem wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci. Wspiera tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do 3 lat. W efekcie jego realizacji, w najbliższych latach ma powstać 102 tys. miejsc opieki dla najmłodszych. Jest to znacząca pomoc dla rodziców, którzy chcą wrócić do pracy zawodowej. Będą mieli możliwość posłania swoich dzieci do żłobków czy klubów dziecięcych, zapewniając im fachową opiekę i edukację.

Więcej informacji o konkursie

Kompetencje cyfrowe

Od trudnego czasu pandemii utrzymuje się w wielu firmach tendencja  reorganizacji kanałów komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmiany form działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Z tego względu znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest  niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.

Nadal, na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie

Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i: 

 • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły z nich korzystać na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące)  
 • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie) do szczególnych potrzeb 
 • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja), 

to nadal możesz skorzystać  z oferty bezpłatnych szkoleń  i doradztwa dostępnych  w Twoim regionie

Rewitalizacja

W województwie podlaskim, jeszcze do 13 lutego, można składać wnioski w konkursie poświęconym rozwojowi infrastruktury, na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty poświęcone rewitalizacji takie jak:

 • projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej;
 • projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego;    
 • projekty służące przebudowie i adaptacji zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych; 
 • projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;   
 • projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Szczegóły konkursu

Wsparcie dla obywateli Ukrainy

1 lutego, w województwie świętokrzyskim,  ruszyły dwa konkursy, mające na celu wsparcie socjalne i edukacyjne dla obywateli Ukrainy.

Pierwszy z nich: „Mieszkania socjalne dla uchodźców”, skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji oraz instytucji działających na rzecz świadczenia usług społecznych.

Natomiast w drugim konkursie „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy”, wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz organy prowadzące szkoły, w których uczą się uczniowie pochodzący z Ukrainy.

To niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w lutym naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.