Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Programu Polska Cyfrowa już dostępna

22 stycznia 2016 roku zaktualizowano Szczególowy Opis Osi Priorytetowych (SzOOP) dla Programu Polska Cyfrowa. Zmiany dotyczą działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Zmniejszona została maksymalna wartość dofinansowania projektu z 37,2 mln zł do 16 mln zł oraz minimalna wartość projektu z 5 mln zł do 2 mln zł.

W treści SzOOP dokonano również zmian o charakterze technicznym dotyczących:

  • aktualizacji nazwy resortu z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na Ministerstwo Rozwoju,
  • informacji nt. opracowania i publikacji harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w 2015 r.