Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej z udziałem szefowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Przez trzy dni uczestnicy zorganizowanych w internecie spotkań, w tym przedstawiciele rządu i przedsiębiorcy, będą rozmawiać o zmieniającej się w dobie pandemii gospodarce. W pierwszym dniu wydarzenia w panelu „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys” udział wzięła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która mówiła między innymi o Funduszowym Pakiecie Antywirusowym.

Europejski Kongres Gospodarczy to największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej. W zeszłorocznej edycji wydarzenia wzięło udział ponad 15 tysięcy uczestników i 1000 prelegentów. Tegoroczna edycja forum miała odbyć się w dniach18-20 maja w Katowicach. Ze względu na pandemię koronawirusa wydarzenie odbywa się online. Konferencja w tradycyjnej formie spotkań na żywo zostało przełożone na początek września.

Podczas panelu „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys” dyskutowano o szybkości i skali reakcji UE oraz działaniach państw członkowskich na pandemię. Debata poświęcona była także negocjacjom wieloletniego budżetu wspólnoty na lata 2021-2027. Próbowano również odpowiedzieć na pytanie - jakie są aktualne perspektywy Unii Europejskiej i jej przyszły wpływ na restart krajowych gospodarek.

"Kryzys wywołany przez pandemię dotknął także beneficjentów funduszy europejskich. Potrzebujemy większej elastyczności w udostępnianiu i wykorzystaniu środków unijnych. Ułatwienia w wydatkowaniu funduszy unijnych mają nie tylko pomóc w walce z koronawirusem, ale przede wszystkim łagodzić jego negatywny wpływ na gospodarkę" – rozpoczęła minister Jarosińska-Jedynak.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej aktywnie działała na forum europejskim angażując się w wprowadzenie zmian w prawie unijnym.

"Przekonywaliśmy Komisję Europejską do mocniejszego poluzowania procedur, żeby łatwiej można było przesuwać pieniądze unijne na służbę zdrowia czy dla przedsiębiorców. Zaproponowaliśmy projekt zmian w prawie unijnym, który by to umożliwił. Nasze propozycje w dużej części znalazły się w pakietach legislacyjnych przedstawionych przez KE, które weszły w życie w kwietniu" – dodała minister.

 Minister Jarosińska-Jedynak mówiła także o Funduszowym Pakiecie Antywirusowym.

"Podjęliśmy działania pozwalające na elastyczne podejście do już realizowanych projektów, a także na wzmocnienie finansowe przedsiębiorców. Przygotowaliśmy Funduszowy Pakiet Antywirusowy, który ułatwi prowadzenie i rozliczanie projektów w nowej rzeczywistości oraz skierowanie pieniędzy unijnych na walkę z koronawirusem – mówiła minister Jarosińska-Jedynak oraz dodała – W ekspresowym tempie przygotowaliśmy specustawę funduszową, która jest najważniejsza część Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Celem ustawy jest przede wszystkim większa elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych, ale także ukierunkowanie dostępnych funduszy na zwalczanie koronawirusa i ograniczanie jego niepożądanych skutków dla gospodarki."

 Minister podkreśliła, że specustawa będzie miała zastosowanie do kilkudziesięciu tysięcy projektów, zwłaszcza tych, których wdrożenie jest zagrożone ze względu na pandemię.

"W programach bieżącej perspektywy podpisanych zostało ponad 60 tysięcy umów. Ich łączna wartość wynosi ponad 460 mld zł, w tym wkład unijny ponad 280 mld zł. Zdecydowana większość z nich jest w realizacji" – posumowała minister Jarosińska-Jedynak.