Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Na naukę i rozwój z Funduszami nigdy nie jest za późno

W szkołach rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Uczniowie przez najbliższy rok zdobywać będą nową wiedzę i umiejętności. Na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno. Dlatego i Ty możesz zwiększyć kompetencje swoje lub swoich pracowników. Możesz też rozwinąć firmę, pozyskując środki europejskie na opracowanie i ulepszenie produktów, usług lub przygotować się do ekspansji zagranicznej. 

Zapoznaj się z konkursami, które będą trwały we wrześniu. Oferta obejmuje łącznie 31 konkursów: 12 z programów krajowych, 8 z programów regionalnych oraz 11 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. To ostatni dzwonek na skorzystanie ze środków przewidzianych na lata 2014-2020. 

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

Jeżeli w wyniku pandemii COVID-19 chcesz zwiększyć wykorzystanie technologii cyfrowych, będziesz mógł skorzystać z działania Bony na cyfryzację w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie można otrzymać między innymi na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także – w ograniczonym zakresie – środków trwałych.

Nabór wniosków będzie trwał od 20 września do 20 października 2021 r. 

Dodatkowe informacje o naborze

Nowy start

Musiałeś zamknąć swój biznes, ale nie poddajesz się i ponownie rozkręcasz działalność gospodarczą? Fundusze Europejskie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój pomogą Ci zrozumieć, co poszło nie tak, i jak nie popełnić tych samych błędów. Zaaplikuj do programu Nowy Start. Zdobyte środki przeznaczysz np. na analizę przyczyn niepowodzenia, rozwój kompetencji niezbędnych do prowadzenia firmy oraz przeszkolenie zatrudnionych pracowników. Zgłoszenia przyjmowane są przez 4 operatorów. 

Zasady ubiegania się o granty 

Szkolenia i doradztwo z dostępnego projektowania

Jeśli prowadzisz firmę, która chce wprowadzać na rynek rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami, zainteresuj się finansowanymi z Funduszy Europejskich w 100%  szkoleniami i doradztwem.

Co możesz zyskać? Wiedzę, jak projektować uniwersalnie:

 • produkty (np. sprzęt komputerowy, terminale samoobsługowe, urządzenia do korzystania z usług audiowizualnych, czytniki książek elektronicznych itp.)
 • usługi, (m.in. cyfrowe towarzyszące transportowi pasażerskiemu, łączności elektronicznej), audiowizualne czy usługi bankowości detalicznej)

Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski, w podziale na pięć makroregionów.

Informacje dotyczące operatorów

Polskie firmy na rynkach zagranicznych

Jeżeli jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą działającym w jednym z następujących województw: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, i posiadasz co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do wprowadzenia na rynek zagraniczny, to ten konkurs jest prawdopodobnie dla Ciebie.

Między 18 października a 22 grudnia br. możesz złożyć wniosek o dofinansowanie m.in.:

 1. usług doradczych, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 2. wdrożenia nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
 3. udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Gdzie i jak składać wnioski?

Modernizacja wagonów towarowych

Przez cały wrzesień przewoźnicy kolejowi mogą składać wnioski o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wsparcie finansowe otrzymać mogą projekty dotyczące modernizacji wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu. Zgłoszone przedsięwzięcia mogą dotyczyć zastąpienia żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowania pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia.

Więcej informacji o naborze 

Kształcenie zawodowe – Miasto Łódź

Od 27 września do 4 października 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego mogą zgłaszać się podmioty działające w partnerstwie z Miastem Łódź chcące aplikować o wsparcie w ramach jednego z pięciu typów projektów:

 1. wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym m.in. na uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych, wyposażenie pracowni i oraz tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa),
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 3. tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ) i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) we współpracy z pracodawcami,
 4. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy,
 5. realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.

Szczegóły konkursu 

Kształcenie zawodowe w województwie śląskim

Natomiast pomiędzy 13 a 27 września Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie m.in.:

 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkoleń przygotowujących do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego,
 • kursów umiejętności zawodowych. 

Wnioskować o pomoc finansową mogą m.in.:

 • szkoły ponadpodstawowe prowadzące kształcenie dla dorosłych i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe;
 • placówki kształcenia ustawicznego;
 • centra kształcenia zawodowego;
 • centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • organy prowadzące szkoły i placówki objęte katalogiem beneficjentów;
 • pracodawcy/przedsiębiorcy;
 • szkoły wyższe; samorząd województwa śląskiego;
 • zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i zawodowe.

Szczegółowe informacje 

Dowiedz się więcej

To tylko niektóre wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających we wrześniu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.