Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Warmińsko-mazurski program regionalny – możliwość wydłużenia procedury oceny wniosków w RPO WiM 2014–2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem na terenie Polski, a tym samym pojawiającymi się ograniczeniami kadrowymi z uwagi na zwolnienia od wykonywanej pracy z tytułu opieki nad dzieckiem informujemy o możliwości wydłużenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów: 

  • poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20,
  • poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/20.