Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Lato Funduszy Europejskich

Czas urlopów i wypoczynku. Czy można połączyć leżenie na plaży z Funduszami Europejskimi? Oczywiście! Może właśnie dzięki wysokim temperaturom pomysły na innowacyjne produkty czy usługi pojawią się w głowie, a dofinansowanie dostępne z FE pomoże w ich realizacji.

O wsparcie unijne cały czas można się starać. W lipcu ruszają 42 nowe nabory z Programów Regionalnych. Niezmiennie szeroka oferta kierowana jest do przedsiębiorców. O wsparcie mogą starać się również uczelnie wyższe, jednostki oświatowe oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Cała oferta obejmuje 128 naborów: 30 z programów ogólnopolskich, 91 z programów regionalnych i 7 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Sprawdź lipcowe konkursy i odkryj nowe możliwości rozwoju!

Przedsiębiorcy

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

Wzrost kompetencji pracowników powinien być istotną kwestią prowadzenia każdej firmy. Z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie, które oferują dofinansowanie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie kierowane jest obecnie do przedsiębiorstw działających w branżach: budowlanej, finansowej oraz turystycznej i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Więcej informacji o konkursie na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

Współpraca się opłaca. To proste hasło sprawdza się także w dziedzinie Badań i Rozwoju. Aby tę współpracę stymulować pomiędzy sektorem nauki i gospodarki Fundusze Europejskie oferują Bony na innowacje.

Dofinansowanie jest udzielane na zakup od wykonawcy czyli jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Możliwe jest uzyskanie wsparcia również na wdrożenie innowacji technologicznej, opracowanej w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MŚP.

Więcej informacji o konkursach na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Innowacje

Innowacje

Jeszcze do 31 lipca możesz sprawić, że Twój produkt czy usługa będzie wybierana przez kupujących spośród tysiąca innych podobnych ofert. Zapewni to Design oczywiście! 

Zmiany polegające na modernizacji wzornictwa, przynoszą przedsiębiorcom istotne korzyści. Dzięki nim produkty i usługi stają się nie tylko bardziej efektywne, skrojone na miarę potrzeb, czy przyciągające wzrok swoją nowoczesną formą, ale przede wszystkim znacząco podnoszą konkurencyjność rynkową firmy. Nadal tę możliwość na rozwój dzięki wzornictwu mają przedsiębiorcy z Polski Wschodniej. 

Więcej informacji o konkursie na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Rozwój firmy

Rozwój firmy

A jeśli jesteś przedsiębiorcą z województwa śląskiego i chcesz zaistnieć na rynku międzynarodowym, to koniecznie sprawdź ofertę Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Instytucja oferuje dofinansowanie udziału w imprezie targowej/wystawienniczej o charakterze międzynarodowym, odbywającej się zarówno w kraju jak i za granicą oraz usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji.

Szczegóły naboru znajdziesz na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji, kultury, szkoły wyższe

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

Kultura i nauka powinna być dostępna dla wszystkich, bez względu na to czy pochodzą z wielkiego miasta czy małego miasteczka. Aby to zapewnić potrzebny jest dostęp do szerokopasmowego Internetu, niezbędny sprzęt oraz budowanie kompetencji cyfrowych w Gminnych Ośrodkach Kultury.

Już teraz rusza konkurs dotyczący zwiększenia stopnia umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych. 

Więcej informacji o konkursie na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

JST, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe i społeczne

Kultura i sztuka

Kultura i sztuka

Lipiec to też dobry czas na wspieranie kultury. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego oferuje dofinansowanie na ochronę zasobów kultury regionu Kujaw i Pomorza.

W ogłoszonym właśnie konkursie można pozyskać środki na:

  1. rozbudowę, przebudowę instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym edukacyjnej.
  2. projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu (np. produkt regionalny) jako element szerszych projektów w zakresie kultury wskazanych w punkcie 1. 

Więcej informacji o konkursie na stronach Programu Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, Administracja

Transport

Transport

Nowy miesiąc obfituje w ogłoszenia dla JST w zakresie inwestycji transportowych. Warto zapoznać się z konkursami dotyczącymi miedzy innymi zrównoważonej mobilności miejskiej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego proponują aplikowanie o środki na projekty dotyczące budowy, przebudowy liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, przebudowy ścieżek rowerowych, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowy systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów. 

Więcej informacji na:

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Regionalne konkursy stawiają także na ochronę środowiska!Wiele Instytucji ogłasza konkursy w tym obszarze.

Troskę o kapitał przyrodniczy w najbliższym otoczeniu można wesprzeć środkami z konkursów ogłoszonych między innymi w województwach: lubuskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

W najbliższym czasie będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

  • inwestycje w tereny wypoczynkowe,
  • ścieżki dydaktyczne,
  • wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z położeniem szczególnego nacisku na aspekt ochrony przyrody,
  • tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej,
  • tworzenie parków miejskich, ogrodów botanicznych, eko-parków.

Dofinansowane działania będą wspierać zasoby przyrodnicze regionu poprzez zachowanie równowagi pomiędzy środowiskiem naturalnym a regionalną ofertą turystyczno-wypoczynkową oraz rekreacyjną. 

Szczegóły konkursów na:

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje Społeczne i Pozarządowe, Jednostki naukowe, Uczelnie Wyższe

Niewątpliwe wartym uwagi jest nowy konkurs ogłoszony w Programie Regionalnym Województwa Podlaskiego. Wsparciem będą objęte projekty dotyczące digitalizacji zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz ich ponowne wykorzystanie.

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia służące: przetwarzaniu na treści cyfrowe istniejących zasobów, przechowywaniu i udostępnianiu zasobów sektora publicznego w celu zapewnienia powszechnego dostępu do zasobów cyfrowych, zapewnieniu elektronicznej dostępności zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnością.

Więcej o konkursie na stronie Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!