Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje publiczne i międzyresortowe projektu rozporządzenia w sprawie certyfikacji dostępności

Rozpoczął się proces konsultacji międzyresortowych i publicznych projektu Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności.

Rozporządzenie otwiera drogę do uruchomienia procesu dobrowolnej certyfikacji dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, o której mowa w rozdziale 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach!

W szczególności zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką dostępności lub reprezentujących środowiska osób z niepełnosprawnościami do wyrażenia swojej opinii nt. projektu.

Dokumenty będące przedmiotem konsultacji umieszczono na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji.

Uwagi do projektu rozporządzenia są zbierane do 22 stycznia 2021 r.