Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkursy z Funduszy Europejskich dostępne w czerwcu

W oczekiwaniu na nowe konkursy i otwarcie Programów z perspektywy 2021-2027, zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z możliwości, jakie jeszcze mamy z dotychczasowych środków, wciąż aktualnych w czerwcu. Oferta obejmuje łącznie 15 konkursów: 8 z programów krajowych, 4 z programów regionalnych oraz 3 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

Granty na Eurogranty

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy planują wziąć udział w programach Unii Europejskiej mogą pozyskać środki, aby się do tego dobrze przygotować. Chodzi o takie programy jak: Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa i Single Market Programme.

Można otrzymać na ten cel nawet 280 tys. zł i przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:

  • usługi doradczej, dzięki której przygotujesz wniosek o Eurogrant
  • opracowania studium wykonalności
  • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych)
  • tłumaczenie wniosku

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

Zdobywcy światowych rynków

Polskie produkty o wysokiej jakości, innowacyjne i nietuzinkowe, śmiało mogą konkurować i zdobywać  klientów na rynkach zagranicznych. Trzeba jednak tam dotrzeć, zaistnieć i się wypromować… a to może stanowić barierę trudną do pokonania ze względu na koszty. Z pomocą przedsiębiorcom przychodzą Fundusze Europejskie. Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Kompetencje cyfrowe

Postępująca szybko cyfryzacja jest jednym z większych wyzwań stojących aktualnie przed kadrą menadżerską polskich przedsiębiorstw. Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na nich reorganizację kanałów komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Z tego względu znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.

Obecnie na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowane z Funduszy Europejskich.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czas na start-up

Dla startuperów, którzy zakończyli inkubację w platformie startowej, działającej w Programie Polska Wschodnia, przeznaczony jest kolejny konkurs. Można zyskać nawet 1 mln złotych wsparcia na rozwinięcie działalności. To oferta dla tych przedsiębiorców,  którzy chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i stopniowo zwiększać sprzedaż.

Pozyskane środki mogą przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych lub eksperckich, pensje dla pracowników zaangażowanych w projekt lub promocję swojego przedsięwzięcia.Konkurs będzie trwał jeszcze do 9 czerwca 2022 r.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i : 

  • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby mogły z nich korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące),
  • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie),
  • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja).

Nadal możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie. Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Efektywność energetyczna

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego mają szansę na wsparcie projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej, mających na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej oraz energii cieplnej.

Zakres prac w projekcie powinien uwzględniać kompleksową termomodernizację budynków w przedsiębiorstwach, w tym wymianę lub modernizację  źródła energii, z ewentualnym uwzględnieniem OZE.

O tym, jak i kiedy składać wnioski przeczytasz na stronie Programu Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego.    

Rozwój przedsiębiorstw

Firmy, które wprowadzają nowe produkty, innowacje technologiczne procesu produkcyjnego czy inwestują w nowoczesne maszyny i sprzęt, są konkurencyjne na rynku i mogą się rozwijać. Obecnie, szansę na poprawę konkurencyjności i otrzymanie wsparcia na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, mają przedsiębiorcy z województwa podlaskiego.

Warto zapoznać się za szczegółami konkursu, dostępnymi na stronie Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego

Pozostałe konkursy

To tylko niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w czerwcu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.