Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich”

Dziś Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich”, który umożliwia szersze niż obecnie korzystanie z usług społecznych i zdrowotnych przez mieszkańców wsi.

Przedmiotem konkursu jest wdrożenie innowacji społecznej opracowanej przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza w ramach projektu PO WER  „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”.

Starzenie się społeczeństwa wymaga nowych rozwiązań w zakresie dostępności do usług społecznych i zdrowotnych. Ta potrzeba dotyczy w sposób szczególny mieszkańców wsi, gdzie na ogólne, niekorzystne trendy demograficzne nakładają się inne problemy, np. trudniejszy dostęp do standardowych form usług społecznych i zdrowotnych. Innowacja jest odpowiedzią na te bariery i nowatorskim pomysłem na poprawę jakości życia osób chorujących, którzy często ze względu na stan zdrowia  są „uwięzieni” w swoich domach na wsi. Model usług przewiduje  także wsparcie dla opiekunów tych osób. 

Założeniem w konkursie jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do swojej praktyki funkcjonowania. Innowacja zostanie wdrożona w co najmniej 100 gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce.

Alokacja na konkurs wynosi 3 000 000 zł.

Prowadzony online nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 10 sierpnia i potrwa do 30 września 2020 roku.

Szczegóły konkursu dostępne na stronie naboru na portalu power.gov.pl lub na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl.