Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji w województwie pomorskim

Zapraszamy do udziału w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich województwa pomorskiego.

W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja problemowych obszarów miast stanowi jeden z najważniejszych obszarów działania Funduszy Europejskich. Szczególna uwaga, jaką skierowano na wyrównywanie warunków życia w miastach dotyczy jednak nie tylko sfery finansowej, ale także prawnej i organizacyjnej. Przygotowanie do wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej we właściwy i efektywny sposób wymaga daleko idącego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego samorządów miast, również poprzez zapewnienie możliwości wsparcia finansowego podejmowanych przez miasta procesów przygotowawczych.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego.