Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs dla architektów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs dotyczący realizacji szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego. 

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie przeszkolonych co najmniej 3 500 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Do odbiorców szkoleń zaliczają się m.in.: architekci - w tym architekci wnętrz i krajobrazu, inżynierowie budownictwa, urbaniści, pracownicy administracji publicznej zajmujący się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym, lub zagospodarowaniem przestrzennym.

Szkolenia mają być podzielone na dwa moduły:

  • pierwszy dotyczący tematyki projektowania uniwersalnego oraz dostępności przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami,
  • drugi dotyczący symulowania i doświadczania niepełnosprawności w terenie lub budynku w kontekście barier i trudności, z jakimi spotykają się osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Z uwagi na konieczność zapewnienia wysokiej jakości szkoleń i wsparcia procesu rekrutacji projekt musi być realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów RP lub Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub okręgową izbą architektów lub Polską Izbą Inżynierów Budownictwa lub okręgową izbą inżynierów budownictwa lub Towarzystwem Urbanistów Polskich.

Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od 1 kwietnia do 5 maja 2021 roku, do godz. 15.00.

Szczegóły konkursu