Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Koniec roku z ofertą Funduszy Europejskich

Grudzień, to czas kiedy nie tylko przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia, ale również próbujemy załatwić niezakończone dotychczas sprawy.

Dzieje się tak często, gdyż zostawiamy wiele naszych planów na ostatnią chwilę.

Nie róbmy tak z Funduszami Europejskimi, lecz skorzystajmy z wiedzy i doświadczenia innych, oraz wsparcia finansowego.

Zapoznaj się z konkursami, które będą trwały w grudniu. Oferta obejmuje łącznie 29 konkursów: 11 z programów krajowych, 12 z programów regionalnych oraz 6 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Granty na Eurogranty

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy planują wziąć udział w programach Unii Europejskiej mogą pozyskać środki, aby się do tego dobrze przygotować. Chodzi o takie programy jak: Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa i Single Market Programme.

Jako przedsiębiorca możesz otrzymać na ten cel nawet 280 tys. zł i przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:

 • usługi doradczej, dzięki której przygotujesz wniosek o Eurogrant
 • opracowania studium wykonalności
 • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych)
 • tłumaczenie wniosku

Szczegóły dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przesiębiorczości 

Cyfrowa gmina

Cyfrowa Gmina to konkurs grantowy w Programie Polska Cyfrowa dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, sprzęt komputerowy, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Właśnie trwa II runda naboru, która zakończy się 22 grudnia 2021 r.

Szczegóły znajdziesz w zakładce Cyfrowa Gmina

System wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorcy

System Wczesnego Ostrzegania to projekt realizowany przy wsparciu finansowym z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ten oferuje narzędzia pozafinansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zanotowały spadki sprzedaży towarów lub usług lub są przed ważnymi, dużymi zmianami np. kadrowymi. Firmy, które zakwalifikują się do projektu mogą liczyć szczególnie na pomoc na wczesnym etapie swoich problemów, a proponowane formy tej pomocy to głównie szkolenia, doradztwo i mentoring.

Istnieje również możliwość zdiagnozowania przyczyn występujących trudności oraz dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa.

O zasadach ubiegania się o wsparcie przeczytasz na stronie Polskiej Agnecji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wsparcie dla rodzin dzieci chorych onkologicznie

Program Wiedza Edukacja Rozwój promuje dobre praktyki powstałe w innowacjach społecznych.

Od 1 do 15 grudnia 2021 r. trwa konkurs na upowszechnienie opracowanych i przetestowanych już konkretnych  rozwiązań  pomocy dla rodzin dzieci chorych onkologicznie.

Konkurs ma za zadanie szersze wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, która została opracowana przez Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu we współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W konkursie mogą brać udział podmioty, które mają co najmniej 5 letnie doświadczenie we współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze wsparcia dzieci i rodziny, placówkami medycznymi, poradniami psychologicznymi czy placówkami edukacyjnymi.

Informacje o tym, w jaki sposób aplikować można znaleźć na stronie Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Polskie firmy na rynkach zagranicznych

Jeżeli jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, działającym w jednym z następujących województw: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim i posiadasz co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do wprowadzenia na rynek zagraniczny to ten konkurs jest prawdopodobnie dla Ciebie.

Tylko do 22 grudnia 2021 r. możesz złożyć wniosek o dofinansowanie m.in.:

 • usług doradczych, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • wdrożenia nowego modelu biznesowego, w tym m.in. kosztów materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
 • udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Podkarpackiem

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie czeka do 15 grudnia 2021 r. na wnioski o dofinansowanie, które składać mogą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, oraz instytucje pożytku publicznego i działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej.

Celem działania jest przede wszystkim:

 1. pomoc  rodzinom przez m.in. profilaktykę uzależnień, treningi ekonomiczne, podnoszenie kompetencji rodziców,
 2. wspieranie rodzin w postaci m.in. pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, pomocy specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne oraz logopedyczne,
 3. wspieranie pieczy zastępczej w postaci pracy z rodziną, w tym konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, różne terapie, pomoc prawną dochodzenia praw dziecka m.in. do świadczeń alimentacyjnych,
 4. wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej przez m.in. poprawę dostępu do działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Szczegóły dostępne na stronie Regionalnego Programu Województwa Podkrapackiego

Infrastruktura ochrony zdrowia w Elblągu

Publiczne podmioty lecznicze z Elbląga, mogą od 31 grudnia 2021 r. składać wnioski na dofinansowanie doposażenia w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną swoich ośrodków.

W konkursie, który będzie trwał do 14 stycznia 2022 r. wpierane będą również wydatki na środki ochrony, lecz wyłącznie na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z pandemią COVID-19.

Szczegóły konkursu znajdziesz na stronie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

To tylko niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w grudniu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji. 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.