Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja na temat inwestycji w transporcie

22 listopada 2016 r. Minister Jerzy Kwieciński otworzył konferencję na temat inwestycji w transporcie zorganizowaną wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Komisję Europejską.

Prelegenci konferencji na temat inwestycji w transporcie

Podczas konferencji przedstawiono informacje na temat finansowania dostępnego w ramach trzeciego naboru projektów do Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF) rozpoczętego 13 października 2016 r., a także nowych możliwości łączenia dotacji UE i instrumentów finansowych dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki CEF w sektorze transportu uzyskały szczegółowe informacje w zakresie harmonogramu i organizacji procesu aplikowania oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych w ramach rozpoczętego konkursu.

W ramach konferencji przedstawione zostały najnowsze wydarzenia dotyczące europejskich ram finansowania inwestycji w transporcie. W tym kontekście zaprezentowane były m.in. kwestie związane z projektami partnerstwa publiczno-prywatnego, pomocy technicznej w ramach Europejskiej Platformy Wsparcia Inwestycji (European Investment Advisory Hub, EIAH) oraz nowe programy finansowania projektów w obszarze Zielonej Żeglugi (Green Shipping).

Uczestnicy konferencji na temat inwestycji w transporcie

W konferencji udział wzięli publiczni i prywatni promotorzy projektów, przygotowujący i realizujący przedsięwzięcia inwestycyjne w transporcie na poziomie krajowym i lokalnym, a także polski sektor finansowy. Promotorzy projektów mieli również możliwość przedyskutowania swoich potencjalnych inwestycji podczas dedykowanych spotkań dwustronnych z ekspertami Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Ministerstwa.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas konferencji (ZIP 3 MB).