Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój w odpowiedzi na pandemię

Zmieniony Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), zasilony środkami REACT-EU pozwalającymi na efektywne zwalczanie epidemii COVID-19 i jej skutków, został zatwierdzony przez Komisję Europejską.

8 września 2021 r. Polska otrzymała formalną notyfikację decyzji Komisji Europejskiej i od tego dnia obowiązuje nowa wersja PO WER. 

Zmiany w Programie mają na celu jeszcze skuteczniejsze przeciwdziałanie pandemii COVID-19 i jej skutkom dzięki wykorzystaniu dodatkowej alokacji z instrumentu REACT-EU na wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia oraz poprzez odpowiednie realokacje finansowe.

Dodatkowe prawie 73 mln euro na nową oś VII PO WER umożliwi zwiększenie kompetencji ponad 76 tys. osób pracujących w systemie opieki zdrowotnej. Wsparciem objęte zostaną pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, fizycy medyczni, technicy elektrokardiologii i lekarze specjaliści radioterapii onkologicznej, a także przedstawiciele innych zawodów związanych z ochroną zdrowia. Ponadto osoby wykonujące zawód medyczny zaangażowane bezpośrednio w walkę z pandemią COVID-19, a więc mocno obciążone pracą w bardzo trudnych warunkach, będą mogły w sytuacjach kryzysowych otrzymać wsparcie psychologiczne.

Nowe projekty, które zostaną realizowane dzięki zmianie Programu, wpiszą się w długofalowe założenia strategiczne polityki publicznej w obszarze zdrowia. Wysoko wykwalifikowane kadry medyczne są bowiem kluczowym ogniwem w wysiłkach w zakresie przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom epidemicznym i decydują o poziomie odporności całego systemu ochrony zdrowia.