Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Już 15 lat Fundusze Unijne wspomagają polskie inwestycje i rozwój. Ty również możesz skorzystać z dofinansowania

Tabliczki informujące o udzielonej pomocy z Unii Europejskiej (UE) można zauważyć codziennie, nieomal wszędzie: w szkole, parku, na basenie czy kupując świeże bułki w piekarni. Pomoc finansowa z UE pomogła rozwinąć skrzydła nie tylko wielu przedsiębiorcom, uczelniom, instytucjom czy organizacjom, ale także osobom w każdym wieku od przedszkola do seniora.

O dofinansowanie unijne nadal można się starać. W maju rusza 78 nowych naborów. Niezmiennie szeroka oferta kierowana jest do przedsiębiorców. O wsparcie mogą starać się również uczelnie wyższe, instytucje ochrony zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki oświatowe oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. 

Cała aktualna oferta obejmuje:

 • 42 nabory z programów ogólnopolskich,
 • 118 z programów regionalnych,
 • 5 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Sprawdź majowe konkursy i odkryj nowe możliwości inwestycji!

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój

fiolki i naczynia laboratoryjne

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz rozwijać nowe produkty i technologie, pracować nad nowymi rozwiązaniami w swojej firmie? W maju, środki na badania i rozwój czekają na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

O środki unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Liderem musi być zawsze przedsiębiorstwo. Przedsiębiorcy mogą pozyskać pieniądze unijne na projekty, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dotacji. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. 

Więcej informacji o konkursie

Programy regionalne oferują także wsparcie dla przedsiębiorców, jak i pracowników firm w zakresie podnoszenia kwalifikacji. Oferta prezentuje szeroki wachlarz usług szkoleniowych, rozwojowych o charakterze zawodowym, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności. Ogłaszane konkursy prezentują także możliwości rozwoju dla pracowników w formie usług doradczych, coachingu, studiów podyplomowych i różnego rodzaju usług e-learningowych.

Jeden z wielu konkursów w opisywanej tematyce jest dostępny na stronie Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 

Innowacje

żarówka

Co może sprawić, że nasz produkt czy usługa wyróżni się na rynku spośród tysiąca innych podobnych ofert? Oczywiście design!  

Zmiany, polegające na unowocześnieniu wzornictwa, przynoszą przedsiębiorcom istotne korzyści. Dzięki nim produkty czy usługi stają się nie tylko bardziej efektywne, skrojone na miarę potrzeb czy przyciągające wzrok swoją nowoczesną formą, ale przede wszystkim znacząco podnoszą konkurencyjność rynkową firmy. 

Jeszcze do 31 maja 2019 r. przedsiębiorcy mają możliwość sfinansowania profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie niezbędniej inwestycji do jego wdrożenia. W konkursie „Design dla przedsiębiorców” pojawiła się  również znacząca nowość. Została przeznaczona osobna pula środków na działania firm, których proponowane rozwiązania wpisują się w założenia polityki Dostępność Plus. Mają one służyć osobom z niepełnosprawnościami, dysfunkcjami poznawczymi i fizycznymi. 

Więcej informacji o konkursach: Design dla przedsiębiorców i Design dla przedsiębiorców w ramach programu Dostępność+ 

Turystyka

walizka

Dla przedsiębiorców wspierających rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w obszarze turystyki został ogłoszony nabór w województwie zachodniopomorskim. W konkursie zaplanowano dofinansowanie dla przedsiębiorstw planujących innowacyjne działania w sektorze: turystyki wodnej, turystyki aktywnej (w tym w szczególności turystyki rowerowej), turystyki poznawczej i kulturowej.

Wsparciem objęte będą projekty wpływające na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.  

Więcej informacji o konkursie

Internacjonalizacja 

mapa Polski

Nadal istnieje możliwość podboju światowych rynków. Przedsiębiorcy działający na obszarze Polski Wschodniej mają możliwość otrzymania pomocy na rozpropagowanie swoich produktów i usług na rynkach zagranicznych. Wsparcie obejmuje kompleksowe działania mające wesprzeć w przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych. 

Dofinansowanie możesz przeznaczyć m.in. na:

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów,
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności. 

Informacje na temat konkursu

Energetyka

wiatrak

Oszczędność zużycia  energii jest niezwykle ważna zarówno dla środowiska, jak i dla domowego czy firmowego budżetu. Aby być przyjaznym dla środowiska i dodatkowo w przyszłości zaoszczędzić na wydatkach, można pozyskać fundusze na:

 • przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, w celu zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
 • budowę przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
 • budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
 • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji;
 • budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji. 

Więcej szczegółów:  

Jednostki samorządu terytorialnego, jednostki oświatowe oraz organizacje pozarządowe

Nauka i edukacja 

książka

Kompetencje cyfrowe to umiejętności niezbędne we współczesnym świecie. Nie wyobrażamy już sobie pozyskiwania informacji czy komunikowania się bez użytkowania komputera, internetu czy portali społecznościowych. 

Aby przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu, jeszcze do 31 maja 2019 r., trwa nabór wniosków do konkursu dedykowanego organizacji działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych.  

Ze szkoleń będą mogły skorzystać osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia) nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące je rozwijać.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

 • organizacje pozarządowe
 • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami. 

Więcej informacji znajduje się na stronie

Instytucje ochrony zdrowia, Przedsiębiorcy, uczelnie wyższe

Zdrowie

krzyżyk

Powszechnie wiadomo, że nie ma nic cenniejszego niż zdrowie. Aby o nie dbać, warto brać udział w badaniach profilaktycznych i zapobiegać ewentualnym schorzeniom.

Jeszcze do 16 maja 2019 r. można  wziąć udział w  konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia  na realizację modułu centralnego programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.

Projektodawcą może być uczelnia medyczna lub medyczny instytut badawczy.  

Więcej informacji na temat konkursu

Obszar zdrowia może być dofinansowany także w ramach konkursu województwa śląskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił konkurs dla Przedsiębiorców oraz Instytucji ochrony zdrowia na wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.  

Szczegóły na temat konkursu 

Przedsiębiorcy, Pracodawcy, JST partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe

Infrastruktura społeczna

boisko, stetoskop, maski

Łączenie życia zawodowego z prywatnym jest ogromnym wyzwaniem naszej codzienności. Fundusze Europejskie stale wspomagają tworzenie i funkcjonowanie żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych oraz tworzenie warunków dla rozwoju opieki na dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.

Właśnie w maju duża część konkursów ogłaszana jest w obszarze aktywizacji społecznej oraz inwestycji w infrastrukturę społeczną.

Dwa z nich prezentujemy poniżej:

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji. 

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!