Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak zarabiać i rozwijać się z funduszami unijnymi? We wrześniu do wyboru masz aż 221 konkursów

Wrzesień to nie tylko początek nowego roku szkolnego. To również 221 konkursów na dotacje z Funduszy Europejskich, w tym 120 zupełnie nowych. Zobacz zebraną ofertę wszystkich naborów unijnych, które ruszają na początku września lub trwają w tym miesiącu. Wśród nich znajdziesz 39 konkursów z programów ogólnopolskich, 172 konkursy z programów regionalnych i 10 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Poniżej najważniejsze informacje o naborach.

Przedsiębiorcy

Dla mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców wrzesień to szansa na pozyskanie pieniędzy przede wszystkim na projekty badawczo-rozwojowe, prace eksperymentalne, szkolenia czy rozwój wzornictwa w firmie.

Badania i rozwój

Jeśli jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą możesz ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje badawczo-rozwojowe w tzw. fazie preseed. Czyli ... masz pomysł i szukasz finansowania na jego realizację. Do wyboru są dwie ścieżki wsparcia, które różnią się m.in. kwotą dofinansowania, czy też możliwością uzyskiwania zaliczek.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą pozyskać pieniądze na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Dotyczy to prac zrealizowanych samodzielnie lub na zlecenie, dzięki którym na rynek wprowadzane są nowe lub znacząco lepsze produkty, wyroby lub usługi. Dla przedsiębiorców, którzy realizują projekty na terenie miast średnich przeznaczono specjalną pulę środków (w ramach tzw. Pakietu dla średnich miast).

Myślisz o pracach eksperymentalnych? Na takie projekty również możesz otrzymać dofinansowanie. Środki możesz przeznaczyć na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same prace eksperymentalne. Warunkiem jest utworzenie przez Twoje przedsiębiorstwo konsorcjum z jednostką naukową. Pamiętaj, w konsorcjum może być jednak nie więcej niż 5 podmiotów.

Wzornictwo przemysłowe

We wrześniu otwiera się konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Jeśli działasz w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim lub świętokrzyskim rozwijaj swoją firmę w oparciu o design. Sprawdź potencjał wzorniczy swojej firmy. Na tym etapie możesz otrzymać nawet 100 tys. złotych, przy poziomie dofinansowania do 85%. W drugim etapie do zdobycia jest nawet 3 mln dotacji z działania wzór na konkurencję. Konkurs dla drugiego etapu jest otwarty do końca maja 2018.

Efektywność energetyczna

Ostatnią szansę na złożenie we wrześniu wniosku o dofinansowanie mają przedsiębiorstwa, które wytwarzają energię z odnawialnych źródeł energii i są koordynatorem lub członkiem klastra energii. Takie firmy mogą pozyskać pieniądze na inwestycje na przebudowę lub budowę instalacji, które zwiększają zainstalowaną moc. Dotyczy to jednostek wytwarzania energii wykorzystujących m.in. energię wiatru, biomasę, biogaz, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną. 

Szkolenia

Dopiero zacząłeś prowadzić firmę lub myślisz o jej założeniu? Już we wrześniu rusza niemal 20 konkursów, dzięki którym, jako początkujący przedsiębiorca, będziesz mógł skorzystać z usług szkoleniowo-doradczych. Przygotują Cię one do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zdrowie

We wrześniu otwartych będzie aż 20 konkursów z programów regionalnych poświęconych możliwości zakupu sprzętu medycznego oraz uzyskaniu grantów na świadczenie usług zdrowotnych (m.in. porad lekarskich, rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej, warsztatów psychoedukacyjnych).

Potrzebujesz środków na zakup sprzętu medycznego? Wrzesień to idealny czas, żeby starać się o dofinansowanie projektów, które wspierają inwestycje w infrastrukturę medyczną.

SzkoleniaInnowacje

Prowadzisz lub organizujesz szkolenia? We wrześniu sięgnij po pieniądze na przeszkolenie kadry zarządzającej szkół, pracowników kuratoriów oświaty, czy pracowników MEN. Szkolenia mogą dotyczyć tzw. kompetencji kluczowych uczniów np. matematyczno-przyrodniczych, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw takich jak kreatywność czy innowacyjność.

Jeśli masz duszę innowatora i lubisz tworzyć nowatorskie rozwiązania problemów, wrześniowy konkurs z obszaru innowacji społecznych może być szansą dla Ciebie. Dotację może otrzymać projekt, który obejmuje przygotowanie i przetestowanie na określonej grupie osób różnych sposobów nabywania kompetencji na stanowisku pracy. Konkretnie chodzi o kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w branży IT przez osoby, które nie posiadają wykształcenia informatycznego i nie pracowały w zawodzie programisty. 

Infrastruktura społeczna

Wrzesień to dobry czas na składanie wniosków dotyczących inwestycji w infrastrukturę społeczną. Dotyczy to m.in. budowy, przebudowy, adaptacji, remontu oraz wyposażenia obiektów na potrzeby realizacji usług, świadczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domach dziecka.

Wsparcie obejmuje także projekty „miękkie” – w szczególności dla osób biernych zawodowo, które znajdują się w  trudnej sytuacji na rynku pracy lub osób z niepełnosprawnościami. We wrześniu otwartych będzie ponad 30 konkursów, które zapewniają m.in. pomoc w określeniu ścieżki zawodowej, szkolenia uzupełniające lub podwyższające umiejętności i kwalifikacje. Nabory obejmują również działania, które usuwają bariery, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia.

Instytucje rynku pracy

Dla instytucji rynku pracy z województwa małopolskiego i łódzkiego we wrześniu otwierają się możliwości pozyskania pieniędzy na projekty wspierające osoby młode bez pracy. Dotację mogą pozyskać m.in. Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, czy instytucje dialogu społecznego.

Dofinansowanie otrzymają projekty, które obejmują pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia uzupełniające wykształcenie lub umożliwiające zdobycie nowych umiejętności i kompetencji. Dotyczy to również pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego w postaci staży i praktyk.

Nauka i edukacja

Dla placówek systemu oświaty, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej we wrześniu otwierają się możliwości pozyskania pieniędzy na projekty związane z nauką i edukacją.

Fundusze będzie można otrzymać nie tylko na pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, ale także na zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania dla szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

Jeśli chodzi o edukację przedszkolną, we wrześniu ruszą programy wspierające tworzenie dodatkowych miejsc w istniejących już placówkach oraz konkursy mające podnosić jakość edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Uczelnie wyższe

Wrzesień to również szansa na pieniądze dla uczelni. Mogą się one ubiegać o dofinansowanie projektów dotyczących tworzenia wysokiej jakości studiów doktoranckich.

Obejmuje to interdyscyplinarne programy doktoranckie o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, czy międzynarodowe programy studiów doktoranckich wspólnie z jednostkami naukowymi.  

Uczelnie mogą również pozyskać dotację na stworzenie i realizację programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, które wspierają innowacyjność kraju

TransportJednostki samorządu terytorialnego

Wrzesień to także miesiąc naborów na rozwój i usprawnienie systemu transportu miejskiego. Konkursy przeznaczone są w szczególności dla jednostek samorządów terytorialnych na budowę lub przebudowę infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast. Programy te obejmują m.in. zakup niskoemisyjnego taboru autobusów miejskich, a nawet kolei dla połączeń wojewódzkich. Zakupione pojazdy mają uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany jakimś konkursem, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych dla przedsiębiorców! Zapraszamy do śledzenia strony.