Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Harmonogram konkursów realizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój na 2022 rok

29 listopada 2021 roku zaakceptowano harmonogram konkursów realizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR) na 2022 r.

Przewiduje się kontynuację do 27 stycznia 2022 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.6 Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich – Granty na Eurogranty POIR. Jednocześnie w związku z wyczerpaniem alokacji aktualnie nie planujemy ogłaszania kolejnych konkursów w POIR.

Zauważyć należy, iż w 2022 roku (do końca czerwca lub do wyczerpania środków) nadal dostępne będą środki dla przedsiębiorców w Funduszu Pożyczkowym Wsparcia Płynności MŚP - REACT-EU. Będzie to pożyczka płynnościowa połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. Pieniądze można przeznaczyć na uregulowanie bieżących potrzeb firm, zapłatę pensji pracowników czy należności u kontrahentów, które można spłacać nawet do sześciu lat.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Równocześnie firmy, które będą potrzebowały dofinansowania, mogą skorzystać z dostępnych już instrumentów finansowych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie następujących projektów:

Jednocześnie informujemy, że trwają intensywne prace nad projektem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki FENG) na lata 2021-2027. Będzie on wspierał m.in.:

  • badania;
  • wprowadzanie innowacji;
  • wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
  • wzrost konkurencyjności polskich MŚP;
  • transformację przemysłową i przedsiębiorczość.

Pierwsze konkursy w FENG planujemy ogłosić w II połowie 2022 r., jednakże termin ten jest uzależniony od zakończenia negocjacji programu z Komisją Europejską.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.