Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie pomogą w zagospodarowaniu wód opadowych w Markach

27 maja podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu „Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Mieście Marki Cz. 1” realizowanego przez Gminę Miasto Marki. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowany projekt polega na zabezpieczeniu przed skutkami zmian klimatu obszarów miasta Marki, poprzez zagospodarowanie wód opadowych. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana i zmodernizowana sieć kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Działania te mają na celu odciążenie istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz poprawę jej funkcjonowania w warunkach ekstremalnych oraz zagospodarowanie zgromadzonej wody deszczowej. Dzięki temu część posesji mieszkańców miasta Marki zostanie zabezpieczona  przed niekontrolowanymi podtopieniami.

W ramach projektu planowane jest wybudowanie 3 km sieci kanalizacji deszczowej. W wyniku realizacji projektu ponad 1 400  osób zostanie objętych systemem zagospodarowania wód opadowych, natomiast zretencjonowane zostanie ponad 16,7 m3 wody deszczowej.  

Całkowity koszt projektu to kwota ponad 5,3 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota ponad 3,6 mln zł.