Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dostępne we wrześniu

Czekając na otwarcie Programów z perspektywy 2021-2027 i nowe konkursy, zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z możliwości, jakie jeszcze mamy z dotychczasowych środków, wciąż aktualnych we wrześniu.

Oferta obejmuje łącznie 9 konkursów: 6 z programów krajowych, 1 z programów regionalnych oraz 3 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

Młody mężczyzna przy komputerze. Po prawej napis Dotacje Unijne dostępne są jeszcze we wrześniu!

Czas na Start-up!

Jeśli masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę, w Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy.

Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan rozwoju Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. 

Więcej informacji o platformach startowych znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.    

Kompetencje cyfrowe

Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na firmach reorganizację kanałów komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Z tego względu znajomość  narzędzi cyfrowych w biznesie jest  niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.

Obecnie na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowane z Funduszy Europejskich.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i : 

  • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby mogły z nich korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące)
  • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie)
  • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja) 

Nadal możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie. Więcej infromacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Biebrzański Dar Natury

Walory naturalne, turystyczne, czy przyrodnicze danego regionu, to nie tylko dar natury, ale wręcz cud, o który warto dbać. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury wie, jak to się robi.

Do 15 września przedstawiciele tej organizacji prowadzą nabór wniosków na realizację projektów w zakresie:

  • uporządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej;
  • poprawy bezpieczeństwa publicznego;
  • przebudowy i adaptacji zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
  • ulepszenia estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
  • udostępnienia terenów dla mieszkańców.

Więcej informacji na stronie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

Pomoc uchodźcom

Wciąż bardzo aktualne są działania mające na celu udzielanie szeroko rozumianej pomocy dla uchodźców.

Z Funduszu Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, trwa nabór o dofinansowanie projektów, z zakresu współpracy transgranicznej, w dziedzinie rozwiązywania długofalowych aspektów kryzysu uchodźczego.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Euroregionu Silesia

Dowiedz się więcej 

To niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających we wrześniu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji. 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.