Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dostępne w styczniu

W oczekiwaniu na nowe konkursy zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z możliwości, jakie wciąż mamy z dotychczasowych środków, nadal aktualnych w styczniu.

Oferta obejmuje łącznie 19 konkursów: 4 z programów krajowych, 6 z programów regionalnych oraz 9 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

Efektywność energetyczna

Do 20 stycznia 2023 r., w województwie kujawsko-pomorskim, można składać wnioski o dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych.

Dofinansowanie, o które mogą starać się m. in.: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa komunalne, organizacje pozarządowe i spółdzielnie mieszkaniowe, można otrzymać na:

 • ocieplenie obiektu, wymianę pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
 • przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
 • realizację mikrokogeneracji (rozwiązanie zapewniające lokalnie równoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła) lub mikrotrigeneracji (na potrzeby własne),
 • budowę i przebudowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalację systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Więcej informacjiznajdziesz na stronie Programu Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kompetencje cyfrowe

Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na firmach reorganizację kanałów komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Z tego względu znajomość  narzędzi cyfrowych w biznesie jest  niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.

Obecnie na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowane z Funduszy Europejskich.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ochrona przyrody

Walory naturalne, turystyczne, czy przyrodnicze danego regionu, to dary natury, o które należy dbać, by także kolejne pokolenia mogły się nimi cieszyć.

W styczniu, w województwie warmińsko-mazurskim, będzie organizowany konkurs poświęcony właśnie m. im. ochronie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, oraz zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Uczelnie;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Dowiedz się więcej na stronie Programu Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i : 

 • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby mogły z nich korzystać osoby ze szczególnymi  potrzebami, na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące)  
 • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie)  
 • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja),

to nadal możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie, które znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  

To niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w styczniu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.