Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dostępne w listopadzie

Czekając na nowe konkursy, z perspektywy 2021-2027, zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z możliwości, jakie jeszcze mamy z dotychczasowych środków, wciąż aktualnych w listopadzie.

Oferta obejmuje łącznie 15 konkursów: 7 z programów krajowych, 2 z programów regionalnych oraz 6 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i: 

 • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby mogły z nich korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami, na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące),
 • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie),
 • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja)

nadal możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie

Transport miejski

Każdego dnia miliony osób korzystają z komunikacji miejskiej, dlatego istotną kwestią jest zapewnienie sprawnie działającego, nowoczesnego i przyjaznego  dla środowiska transportu miejskiego.

Obecnie trwa konkurs, w którym można otrzymać wsparcie na projekty dotyczące zakupu taboru autobusowego: nisko i zeroemisyjnego – z napędem elektrycznym, wodorowym lub gazowym (LNG i CNG), oraz taboru tramwajowego i trolejbusowego. O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki, stowarzyszenia i porozumienia)
 • miasta i ich obszary funkcjonalne objęte instrumentem ZIT,
 • miasta średnie,
 • zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu,
 • operatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Więcej informacji o konkursie

Kompetencje cyfrowe

Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na firmach reorganizację kanałów komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Z tego względu znajomość  narzędzi cyfrowych w biznesie jest niezbędna do skutecznego zarządzania firmą. Obecnie na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowane z Funduszy Europejskich.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie

Rewitalizacja

O atrakcyjności turystycznej danego miejsca, stanowi nie tylko bogactwo zasobów naturalnych, ciekawa oferta sportowo-kulturalno-rozrywkowa, czy smaczne jedzenie. Podróżując, chcemy poznawać historię regionu i zwiedzać zabytki oraz muzea. Obecnie, w województwie podlaskim, można ubiegać się o dotacje właśnie na  odbudowę, modernizację zabytkowych obiektów. Wsparcie można również otrzymać na projekty, zakładające adaptację budowli, wpisanych do rejestru zabytków, na cele działalności kulturalnej. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tu

Na ratunek

W listopadzie, w województwie kujawsko-pomorskim, będzie można starać się o dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak również jednostek organizacyjnych Policji.

Więcej informacji o konkursie

Re_Open UK

4 listopada wystartowały kolejne nabory do Programu Re_Open UK. To odpowiedź na negatywne skutki Brexitu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy którzy:

 • posiadają status MŚP lub dużego przedsiębiorstwa,
 • są zarejestrowani i prowadzą działalność na terytorium RP,
 • prowadzili wymianę towarów lub usług ze Zjednoczonym Królestwem od roku 2018 lub 2019,
 • odnotowali spadek obrotów w handlu z UK po 2020 roku lub ponieśli dodatkowe koszty, które są bezpośrednim skutkiem brexit.

Na co można przeznaczyć środki:

 • udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych,
 • inwestycje,
 • usługi doradcze i szkoleniowe,
 • zwrot poniesionych wydatków od 1 stycznia 2020 r.

Więcej informacji na temat naboru

To niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w listopadzie naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.