Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – oferta na listopad

Niektórzy czekają, aż opadną ostatnie liście a inni aż spadnie pierwszy śnieg. Za to na przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes, czekają w listopadzie nowe konkursy z Funduszy Europejskich.

Oferta obejmuje 5 nowych naborów w programach krajowych i 16 w programach regionalnych. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się m. in. o środki unijne na prace badawczo-rozwojowe, rozwój innowacyjnych produktów i usług, czy inwestycje związane z ochroną środowiska.

W sumie otwartych jest: 22 konkursy z programów ogólnopolskich i 56 z programów regionalnych.

Sprawdź listopadową ofertę i poznaje nowe możliwości dla swojej firmy!

Badania i rozwój

Ochrona środowiska naturalnego to temat, który dotyczy każdego z nas. Możemy sami próbować żyć proekologicznie, ale aby chronić środowisko na szeroką skalę potrzebne są kompleksowe rozwiązania.Od 14 listopada przedsiębiorcy i konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych,  mogą starać się o dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe. Celem tych prac ma być opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii w obszarze innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska. 

Więcej informacji o konkursie

Konkursy z zakresu B+R dostępne są również w programach regionalnych. Na przykład przedsiębiorcy z Mazowsza (również w kooperacji z innymi podmiotami) mogą ubiegać się o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Pula środków w tym naborze to aż 1 mln euro, a maksymalny zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych może sięgnąć od 40 do 80% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. 

Więcej informacji na stronie

Mikro, małe i średnie firmy z województwa łódzkiego mogą z kolei dostać wsparcie na inwestycje w aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia swojej działalności. Intensywność udzielanej pomocy wynosi maksymalnie 85%. 

Szczegółowe informacje

Polecamy również rozpoczęty nabór wniosków w województwie lubuskim, w programie regionalnym. Można tu uzyskać wsparcie unijne na wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R, wdrożenie praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/ usługą/technologią. Nabór kończy się 23 grudnia. Zainteresowani? 

Komplet informacji na stronie

Innowacje

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Twojej platformy możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu z konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Więcej informacji o platformach startowych

Zastanawiasz się, jak pozyskać wsparcie na inwestycje w maszyny i sprzęt produkcyjny albo wprowadzić na rynek nowe produkty?

Jeśli prowadzisz działalność w województwie podlaskim, to nie czekaj i przygotuj się do złożenia wniosku o dofinansowanie! Wymagany wkład własny to 30% (dla mikro i małych firm) lub 40% (średnie przedsiębiorstwa). Poznaj szczegóły

Ochrona środowiska

Przecięty Polak wytwarza rocznie ponad 300 kg śmieci. Z roku na rok liczba produkowanych odpadów niestety rośnie. Samo składowanie nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Odpowiedzią na ten znaczący problem może byćrecykling. 

Przedsiębiorcy, którzy chcą przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego mogą pozyskać teraz na ten cel dotację. Obecnie trwa konkurs na projekty dotyczące instalacji przetwarzania odpadów w procesie recyklingu. 

Więcej informacji na temat konkursu

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!