Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla Mam

Dla wielu Mam powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym może być dużym wyzwaniem. W ciągu tak długiego okresu traci się część umiejętności i wypada z rytmu pracy. Rodzice są też postawieni przed problemem zapewnienia dziecku opieki. Właśnie dlatego mamy, w powrocie do pracy, mogą liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich. 

W poprzedniej perspektywie w powrocie do pracy wspierał mamy Program Kapitał Ludzki. Dzięki niemu prawie 10 tysięcy osób powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub jego wychowaniem oraz powstało 380 form opieki nad dziećmi!

W latach 2014 – 2020 wsparcie dla mam finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych realizowanych w każdym województwie. Wachlarz narzędzi i możliwości, z których można skorzystać może się różnić w zależności od regionu.

Każda zainteresowana Mama może skorzystać z:

  • doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • poradnictwa psychologicznego,
  • pośrednictwa pracy,
  • szkoleń, kursów, staży i praktyk zawodowych,
  • subsydiowanego zatrudnienia, czyli pokrycia części lub całości kosztów wynagrodzenia,
  • dofinansowania kosztów związanych z przeprowadzką do innej miejscowości, w której udało się znaleźć pracę (bon na zasiedlenie),
  • wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie bezzwrotnej, połączonej ze wsparciem doradczo-szkoleniowym dla osób bezrobotnych.

Fundusze Europejskie wspierają również działania mające na celu zwiększenie dostępności przedszkoli, żłobków czy klubów dziecięcych. Województwa oferują dotacje na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych, a także zatrudnienie opiekunów dziennych czy niań.

Działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej mam (i nie tylko) są już realizowane m.in. w województwie dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, opolskim, pomorskim i śląskim.