Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze dla firm w lutym. 25 nowych konkursów

Obecnie oferta funduszowa dla przedsiębiorstw obejmuje 22 nabory z programów ogólnopolskich (w tym 7 nowych konkursów), 1 w programie EWT, a także 27 naborów w programach regionalnych, gdzie mamy aż 18 nowych konkursów.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się m. in. o środki unijne na projekty z obszaru B+R, efektywności energetycznej, zdrowia, cyfryzacji czy innowacji. 

Zapoznaj się z lutowymi konkursami i odkryj nowe możliwości rozwoju!

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój

Naczynia laboratoryjne

W lutym na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców czekają nowe konkursy z tzw. „szybkiej ścieżki”, czyli konkursy z przyspieszoną oceną wniosków.

O środki unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Przedsiębiorcy mogą pozyskać pieniądze unijne na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie może uzyskać dotacji.

Oferta obejmuje:

 • konkurs na projekty, realizowane we  wszystkich województwach, poza województwem mazowieckim,
 • konkurs dla firm, które  otrzymały certyfikat Seal of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020).

Więcej informacji o konkursach:

Na prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorcy mogą uzyskać też wsparcie w regionalnym programie woj. dolnośląskiego. Chodzi o projekty, które dotyczą:

 • a) prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych,
 • b) zakupu praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Przy czym mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi blisko 100 mln zł. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 20 000 000 zł.

Dodatkowe informacje o konkursie

Innowacje

Żarówka

Uwadze polecamy nowy nabór w województwie śląskim, który potrwa do końca marca. Chodzi o możliwość finansowania projektów przyczyniających się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty, koncentrujące się na pozyskaniu i zastosowaniu w przedsiębiorstwie innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych.

Do wsparcia kwalifikować się będą koszty związane z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także koszty związane z nabyciem robót i materiałów budowalnych, a także nieruchomości. 

Nabór prowadzi Śląski Centrum Przedsiębiorczości. 

Wszystkie informacje dostępne na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Jeśli natomiast chcesz założyć start-up w województwach wschodniej Polski, w Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy.

Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan rozwoju Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. 

Więcej informacji o platformach startowych znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, MŚP

Cyfryzacja

Tablet

Lubimy je, bo ułatwiają życie, usprawniają pracę przedsiębiorcom i pozwalają zaoszczędzić cenny czas. Oczywiście mowa o aplikacjach. Obecnie rusza konkurs na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.

Dotyczą one następujących obszarów:

 • e-administracja,
 • e-uczenie się,
 • e-włączenie społeczne,
 • e-kultura,
 • e-zdrowie.

Więcej informacji o konkursie

Efektywność energetyczna

Wiatrak

Przedsiębiorcy, którzy chcą zrealizować projekt na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego, finansowany z programów regionalnych, mają czas na aplikowanie do trzeciej dekady marca br. 

O jakie projekty chodzi? Środki można pozyskać na:

 • budowę, rozbudowę, modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną lub cieplną z  odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną,
 • niezbędną infrastrukturę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych. 

Zainteresowani? Dodatkowe informacje na stronach województw: 

Zdrowie

Krzyż

Podmioty lecznicze, które wykonują na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych albo są uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, mogą ubiegać się w swoim programie regionalnym, o wsparcie na tworzenie dziennych domów opieki medycznej. Konkurs rozpocznie się 24 lutego i potrwa do 13 marca.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 7,4 mln zł, w tym 6,8 mln zł ze środków Unii Europejskiej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Szczegóły konkursu

24 lutego rozpocznie się również konkurs finansowany z programu regionalnego woj. dolnośląskiego, w ramach którego będzie można składać projekty na wdrożenie programów profilaktycznych/ działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne. W tym przypadku chodzi o profilaktykę chorób odkleszczowych.

Szczegóły będą dostępne wkrótce na stronie konkursu

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji. 

 Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!