Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Firmy z Polski Wschodniej wchodzą na światowe rynki

Są pieniądze dla firm z Polski Wschodniej, które chcą rozszerzyć działalność poza granicami kraju. Do zdobycia jest łącznie 50 mln zł z Funduszy Europejskich z Programu Polska Wschodnia. Wsparcie dla firmy może wynieść nawet 800 tys. zł. Przyjmowanie wniosków w konkursie rozpocznie się 18 października 2021 r.

50 milionów z Funduszy Europejskich z Programu Polska Wschodnia dla firm na działalność poza granicami kraju

To już drugi w tym roku konkurs o dotację dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej, którzy chcą rozwinąć działalność zagranicą. Pierwszy – na wiosnę tego roku, cieszył się bardzo dużą popularnością. Wnioski złożyło ponad 270 małych i średnich przedsiębiorstw na kwotę ponad dwukrotnie przekraczającą budżet konkursu.

"Tak duże zainteresowanie skłoniło nas do organizacji kolejnej edycji konkursu. Otwarcie na nowe, zagraniczne rynki to nie tylko możliwość rozwoju dla firm, ale także duża szansa dla gospodarki makroregionu" – powiedział Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kto skorzysta z dotacji

Ze wsparcia mogą skorzystać mikro-, małe i średnie firmy z Polski Wschodniej, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Dofinansowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw, które planują rozszerzyć swoją działalność poza granicami kraju. Dotacja – nawet 800 tys. zł – pomoże im przygotować się do wejścia na rynki zagraniczne – opracować strategię, przygotować ofertę, czy pozyskać biznesowych partnerów.

W praktyce oznacza to możliwość sfinansowania kolejnych etapów przygotowań, począwszy od analizy eksperckiej i określenia najbardziej obiecujących dla firmy rynków eksportowych, poprzez przygotowanie oferty pod kątem wymagań prawnych, po tłumaczenie instrukcji, etykiet czy produkcję materiałów promocyjnych. Sfinansować można też udział w międzynarodowych targach, wystawach oraz misjach gospodarczych, a także środki trwałe, czyli np. sprzęt komputerowy oraz wartości niematerialne i prawne, jak zakup licencji na używanie znaku towarowego.

Warto wiedzieć

18 października tego roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie przyjmowanie wniosków w konkursie. Wnioski można składać przez dwa miesiące – do 22 grudnia br. Aby starać się o dotację, firma musi posiadać co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Na rozwój działalności na zagranicznym rynku można otrzymać nawet 800 tysięcy złotych. Wsparcie może wynieść 85 procent kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ze wsparcia Programu Polska Wschodnia w tym zakresie skorzystało już blisko 390 firm. Realizują one projekty o łącznej wartości blisko 200 milionów złotych, z czego ponad 130 mln zł to dofinansowanie unijne z EFRR. Sukcesy odnoszą między innymi na rynkach: niemieckim, brytyjskim, amerykańskim, czy francuskim.

 

***

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i służy rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowity budżet programu to ponad 8 mld zł.