Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EKO(nomiczne)korzyści

Fundusze Europejskie w trosce o środowisko, czyli wsparcie na prace koncepcyjne, badania i rozwój, korzyści dla środowiska

Ostatnie lata przyniosły wielką zmianę świadomości ekologicznej. Coraz więcej firm podejmuje działania, dzięki którym ich produkty lub usługi stają się bardziej przyjazne środowisku. Inne starają się wprowadzać na rynek nowe technologie i rozwiązania proekologiczne. Przedsiębiorcy nie muszą finansować tych inwestycji wyłącznie z własnych zasobów, a wręcz mogą liczyć na dodatkowe korzyści. Szukasz pieniędzy na proekologiczny cel? Czeka szeroka oferta Funduszy Europejskich.

Dodaj ekonomię do ekologii

Warto zacząć od spojrzenia z szerokiej perspektywy. Kilka lat temu zostały określone tzw. obszary kluczowe dla rozwoju kraju. Ich lista to dzisiaj 15 grup pod wspólną nazwą Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Na stronach poświęconych KIS łatwo odnajdziesz tematy i technologie przyjazne środowisku.

Dlaczego to ważne? Wpisywanie się w KIS jest często przepustką do wielu konkursów o unijne dotacje i umożliwia sięgnięcie po Fundusze Europejskie na rozwój nowych, proekologicznych produktów i usług. 

Paleta możliwości jest bardzo szeroka. Fundusze mogą stać się źródłem inwestowania między innymi w takich dziedzinach jak bioprodukty, biotechnologie, innowacyjne produkty sektora leśno-drzewnego i rolno-spożywczego, technologie pozwalające na niskoemisyjne wytwarzanie energii, energooszczędne budownictwo i transport.

Na koncepcje, badania i inwestycje

Co więcej pieniądze z Funduszy Europejskich są do wykorzystania na różnych etapach rozwoju produktów i usług. Mogą być przeznaczone zarówno na prace koncepcyjne, badawcze, jak i na inwestycje związane z wdrożeniami nowych rozwiązań, a nawet uruchamianie zakładów produkcyjnych czy inwestycje związane z powstającymi centrami badawczo-rozwojowymi. 

Inspiracją może być na przykład wnikliwe spojrzenie na cały cykl produkcyjny. Właściciele firmy Dary Natury oferującej wyroby zielarskie, dostrzegli, że do zagospodarowania pozostaje rocznie kilkadziesiąt ton odpadów z ziół i żołędzi. 

Dziś, dzięki specjalistycznym badaniom finansowanym z unijnych pieniędzy, odpady te stały się cennym surowcem. Zaawansowane są już prace nad ich wykorzystaniem do produkcji kilku rodzajów preparatów biobójczych.

Wielkie wsparcie z FE

Rozwiązania innowacyjne w skali świata wdraża firma RECYKL Organizacja Odzysku S.A. z Chełma. Materiał powstały z recyklingu zużytych opon służy do poprawy jakości mieszanek, z których układa się nawierzchnię dróg.

Firma sfinansowała wprawdzie kosztowne działania B+R z własnych środków, jednak niemal 20 milionów złotych na wdrożenie pozyskała z funduszy unijnych. 

Przedsiębiorstwo Dary Natury otrzymało pieniądze w ramach tak zwanej „szybkiej ścieżki”, a Recykl z konkursu „Badania na rynek”. Warto zainteresować się możliwościami, jakie dają Fundusze Europejskie, już dziś. Nabór do nowej edycji trwa do 16 grudnia 2019 r., a pełną informację można uzyskać w ogłoszeniu o konkursie.

Duże pieniądze na nowoczesny recykling

Jeżeli mówimy o recyklingu – firmy rozwijające działania w tym segmencie rynku mogą sięgnąć po dotacje na instalacje recyklingowe. Konkurs obejmuje instalacje do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, bioodpadów, opakowań, baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego i innych. 

Przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie sięgające nawet połowy kosztów inwestycji. Warto podkreślić, że mowa jest o bardzo znaczących kwotach, ponieważ minimalna wartość projektu to aż 8 mln złotych. 

Odzwierciedla jednak poziom inwestycji i kosztów, jakie konieczne są do udanego wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań recyklingowych. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie (PDF); pieniądze pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko, a wnioski można składać do 29 grudnia 2019 r.

Nawozy jutra z finansowaniem już dzisiaj

Wśród konkursów umożliwiających finansowanie proekologicznych przedsięwzięć pojawiają się i takie, które dotyczą bardzo konkretnych obszarów i ściśle określonych tematów. 

Jeśli Twoja działalność obejmuje prace nad nawozami przyjaznymi dla środowiska naturalnego, czyli wzbogacanymi mikrobiologicznie, wzbogacanymi w dodatki funkcjonalne czy organiczne, to ten konkurs, prowadzony w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”, jest szansą na dodatkowe pieniądze. 

Finansowanie obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe związane z wprowadzeniem nowych lub znacząco ulepszonych nawozów, bazujących na technologiach przyjaznych dla środowiska naturalnego. Poznaj szczegóły konkursu (PDF). Wnioski można składać do 14 stycznia 2020 r.

Termomodernizacja, czyli szukaj pieniędzy w regionach

Ważną rolę we wspomaganiu inicjatyw przyjaznych środowisku pełnią Programy Regionalne. Jak wskazuje nazwa, są to pieniądze z Funduszy Europejskich pozostawione do dyspozycji poszczególnych województw. 

Finanse z tego źródła oferowane są zarówno w formie dotacji, jak i pożyczek. Jednym z ważniejszych obszarów, który może liczyć na dofinansowanie, jest termomodernizacja.

W trzech województwach - śląskim, dolnośląskim oraz podlaskim - prowadzone są obecnie nabory dotyczące pożyczek.

Ręka na pulsie

Już niebawem, na przełomie listopada i grudnia, znane będą przyszłoroczne plany województw obejmujące dotacje. Warto trzymać rękę na pulsie i korzystać z bezpłatnej pomocy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)

Jedną z najważniejszych decyzji biznesowych przy sięganiu po pieniądze na termomodernizację jest kalkulacja, co będzie bardziej opłacalne, dotacja czy pożyczka. Zachęcamy do zapoznania się z ciekawym materiałem dotyczącym tematu. W każdym wypadku warto skorzystać ze środków przeznaczonych na ten cel.

Początki B+R w firmie

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak w praktyce rozpocząć działalność badawczo-rozwojową. Pojawia się pytanie „od czego zacząć w przypadku mojej firmy?” oczywiste zwłaszcza, jeśli do tej pory przedsiębiorstwo po prostu nie miało takich doświadczeń. 

Z pomocą przychodzi usługa Innovation Coach. Jest to instrument, który polega na bezpłatnej pomocy eksperta ds. innowacji. Jak skorzystać? Po pierwsze, wejść na stronę i zapoznać się z założeniami. Eksperci Innovation Coach czekają!

Tylko ekologia!

Z każdym rokiem znaczenie inwestycji proekologicznych będzie rosło. Przynoszą one nie tylko oszczędności i lepsze wykorzystanie zasobów. 

Coraz częściej stają się ważnym elementem oceny firmy przez klientów i partnerów biznesowych – przyczyniając się do wyboru jej oferty. Fundusze Europejskie są w tej rynkowej grze cenionym i świadomym skali zmian partnerem. Zrób pierwszy krok i zapoznaj się szczegółowo z możliwościami, jakie oferują.