Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Człowiek w centrum uwagi!

Innowacje społeczne to działania tworzone dla poprawy jakości życia. Odpowiadają na potrzeby określonychgrup społecznych i zmieniają na lepsze nasze otoczenie i funkcjonowanie. Fundusze Europejskie wspierają cały proces ich powstawania – od pomysłu, przez wdrożenie, aż do rozpowszechniania najlepszych rozwiązań. Przedstawiamy dwie inicjatywy, które mają ogromną szansę pomóc dzieciom, rodzicom oraz seniorom.

Rodzina rozmawia z psychologiem

 

Dzieci w centrum uwagi

Opisana poniżej innowacja społeczna już stała się inspiracją do zmian w prawie i nowej organizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Rozwiązania, wdrożone w modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego na warszawskich Bielanach, opierają się przede wszystkim na kompleksowej pomocy medycznej i społecznej w miejscu zamieszkania, a nie w szpitalu. Wsparcie otrzymuje nie tylko młody pacjent, ale także jego rodzina, grupa rówieśnicza oraz szkoła. Dzięki uruchomieniu jednego takiego ośrodka, kompleksową opiekę w zakresie zdrowia psychicznego uzyska minimum 20 tysięcy młodych Polaków.

Jak działa model Centrum?

Pierwszym krokiem jest ocena, jak pilnie potrzebna jest pomoc. Później psychiatrzy i psychologowie przeprowadzają szczegółowe badania, aby postawić diagnozę. W tym celu specjaliści odwiedzają dziecko w jego domu, gdzie w sprzyjających warunkach łatwiej jest mówić o trapiących pacjenta problemach. W kolejny etap terapii włączani są nauczyciele, pedagodzy i inne osoby, które mogą być pomocne w procesie zdrowienia. Zebranie dokładnego wywiadu indywidualnego i środowiskowego pozwala najlepiej przygotować plan leczenia dopasowany do konkretnego młodego pacjenta. Centrum zapewnia pacjentowi wyższy komfort przez oferowanie w jednym miejscu odpowiedniej dla niego, całościowej terapii. 

Jest chęć – są Fundusze Europejskie!

Fundusze Europejskie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój pomogą sfinansować przynajmniej sześć Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego, również w mniejszych miastach.Do konkursu zapraszamy lokalne partnerstwa, złożone z podmiotów świadczących usługi zdrowotne i społeczne dla dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Projekt zakłada również zaangażowanie samorządu, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodka pomocy społecznej i podmiotu podstawowej opieki zdrowotnej. Szczegółowy opis i informacje niezbędne do wprowadzenia modelu Centrum znajdziesz na stronie power.gov.pl.

Na zgłoszenia czekamy do końca lipca

Nabór wniosków rozpoczął się w maju i będzie trwał do 31 lipca. Pula konkursu wynosi 90 milionów złotych, a maksymalna kwota dofinansowania jednego centrum to aż 15 milionów złotych. Co najmniej 45 milionów złotych trafi do mniejszych ośrodków, gdzie dostęp do tego typu usług jest mocno ograniczony, a czasami wręcz niemożliwy. Jest to element pakietu działań dla miast średnich, który wdrażamy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Pora na seniora

Drugi przykład innowacji społecznej wspiera osoby starsze i samotne. „Obiady Terapeutyczne” to inicjatywa wymyślona i przetestowana przez Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Ta odpowiedź na problem wykluczenia społecznego, wymagającego pilnych, skutecznych rozwiązań, otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych. Może być wzorem dla innych organizacji, które chcą skorzystać z doświadczeń Stowarzyszenia i dostać na to dotacje. Konkurs zostanie ogłoszony już wkrótce (więcej na stronie power.gov.pl).

Co jest istotą tego pomysłu?

Pomoc sobie nawzajem! Osoby z niepełnosprawnością intelektualną serwują samotnym, starszym osobom przygotowane przez siebie ciepłe posiłki. Jednak poza regularnymi, zdrowymi obiadami, seniorzy otrzymują coś ważniejszego – możliwość nawiązywania nowych relacji. Przynależność do szerszej wspólnoty pozwala im pokonać dojmujące poczucie osamotnienia. Podczas testowania tego rozwiązania, skorzystali też uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy gotowali dla seniorów. Oni także zawarli nowe znajomości i rozwijali umiejętności społeczne. Ponadto podnosili kwalifikacje zawodowe potrzebne na rynku pracy. Z kolei dla opiekunów i członków rodzin seniorów „Obiady terapeutyczne” były szansą na odpoczynek od obowiązków.

Bilans korzyści wręcz zaskakuje. Ciepłe posiłki, ciepłe relacje, a w efekcie kolejna nowatorska idea poprawiająca jakość życia bardzo wielu osób w danej społeczności. Warto wspierać takie inicjatywy, powielać dobre pomysły, informować o nich szerokie grono ludzi! I to wszystko przy udziale Funduszy Europejskich.