Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ciepły listopad sprzyja wielu naborom z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

Jest w czym przebierać - w listopadzie pojawi się aż 35 nowych konkursów skierowanych do przedsiębiorców. Łącznie będzie dostępnych 77 ofert wsparcia w programach regionalnych oraz 28 w programach krajowych. 6 naborów jest dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Chętni przedsiębiorcy będą mogli startować w konkursach wspierających rozwój firmy, badania i rozwój oraz innowacje. Pojawią się również mniej oczywiste kierunki, jak np. termomodernizacja budynków czy przystosowanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rozwój firmy

Rozwój firmy

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? Świetnie! Działasz na terenie podkarpackiego? Jeszcze lepiej, ponieważ oznacza to, że możesz wziąć udział w konkursie o wsparcie swojej firmy! W trwającym do 28 lutego naborze będziesz mógł aplikować o dofinansowanie swojej firmy, które może sięgać do 50% lub 70%, w zależności od wielkości Twojego przedsiębiorstwa. Wsparciu podlegać będą inwestycje w aktywa trwałe oraz wartości prawne i niematerialne (np. ochrona prawna produktu) niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wartość projektu musi się mieścić w przedziale 0,5 - 4 mln zł.

Zapoznaj się z konkursem na stronie Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego.

Nie mniej ciekawa oferta dotyczy przedsiębiorców działających na Mazowszu. Tutaj z kolei mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać bony na zakup usług doradczych. Jeśli Twoja firma należy do tej grupy, to nie czekaj i aplikuj. 

A jest o co walczyć - każdy beneficjent będzie miał szansę otrzymać aż do 80% dofinansowania. Wspierane w konkursie będą: prowadzenie i rozwój działalności oraz poprawa konkurencyjności dzięki doradztwu eksperckiemu. Fachowcy pomogą Twojej firmie m.in. wejść na nowe rynki zbytu lub rozszerzyć ofertę produktową. Wnioski można składać do 9 stycznia. 

Więcej informacji na stronie naboru w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

Na środki z Funduszy Europejskich mogą również liczyć te firmy, które inwestują w badania. Przykładem jest konkurs Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie można uzyskać wsparcie na usługi badawcze w jednej z dziedzin inteligentnych specjalizacji tego województwa. Takimi specjalizacjami są:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • eko-opakowania,
 • inżynieria chemiczna i materiałowa,
 • przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych. 

Warto pomyśleć o rozwoju firmy z Funduszami Europejskimi, ponieważ do zdobycia w konkursie jest aż 85% dofinansowania wartości projektu.

Sprawdź na stronie Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 

Pod koniec listopada otwiera się nabór na projekty, które dotyczą badań przemysłowych. To oferta skierowana do konsorcjów złożonych z co najmniej jednego przedsiębiorstwa (lidera) i jednej jednostki naukowej.

Projekty mogą być realizowane na terenie wszystkich województw, poza województwem mazowieckim. Koszty kwalifikowane projektu mogą wynieść od 500 tys. zł aż do 4 mln zł.

Budżet konkursu wynosi 50 mln zł. Jednostki naukowe mogą otrzymać dofinansowanie unijne na poziomie do 100% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku przedsiębiorców zależy to od wielkości firmy i tak:

 • dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% - 80% kosztów kwalifikowanych
 • dla średniego przedsiębiorcy: 60% - 75% kosztów kwalifikowanych
 • dla dużego przedsiębiorcy: 50% - 65% kosztów kwalifikowanych. 

Więcej informacji o konkursie na stronie Narodowego Centrum Badń i Rozwoju. 

Efektywność energetyczna

Energetyka

W toczącej się debacie na temat smogu coraz częściej myślimy o dociepleniu i wymianie pieców w naszych domach. A jak wygląda sytuacja w Twojej firmie? Tu mogą pomóc Fundusze Europejskie.

Przykładowo, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ze świętokrzyskiego mogą otrzymać, w zależności od wielkości firmy i typu projektu, do 55% lub 80% dofinansowania. Dotowane będą działania polepszające efektywność energetyczną, takie jak:

 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • termomodernizacja budynku,
 • instalacja kotła gazowego. 

Oprócz walki ze smogiem Twoja firma zyska wymierne korzyści, jak np. zmniejszone zużycie energii elektrycznej oraz tej potrzebnej do ogrzania budynku. Nie czekaj i zacznij przygotowywać swój wniosek już dziś - nabór trwa do końca listopada.

Poznaj szczegóły

Do 27 listopada przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o dotację na inwestycje w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Dotyczy to budowy nowych lub zwiększenie mocy jednostek, w których energia elektryczna i ciepło wytwarzane są jednocześnie.

Projekt może otrzymać maksymalnie 85% dofinansowania unijnego. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł. 

Zobacz szczegóły na stronie Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego.

Nie czekaj do ostatniej chwili i już teraz zacznij przygotowywać swój wniosek, a w razie wątpliwości zgłoś się do najbliższego Punktu Informacji Funduszy Europejskich.

Innowacje

Innowacje

Ważnym elementem każdej nowoczesnej firmy jest innowacyjność. 22-29 listopada będzie trwał nabór dla przedsiębiorców z opolskiego stawiających na innowacyjne działania. W konkursie będzie można otrzymać granty np. na:

 • budowę lub rozbudowę zaplecza badawczego
 • rozwijanie zaawansowanych zdolności produkcyjnych
 • tworzenie linii pilotażowych
 • prace rozwojowe 

Łącznie do rozdysponowania jest ponad 15 mln zł, z czego mikro i małe firmy mogą otrzymać 55% dofinansowania, średnie - 45%, zaś duże - 35%.

Więcej o konkursie na stronie Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

Jeszcze do 22 listopada mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o dotację na realizację projektu z obszaru innowacji. Chodzi o projekty, które obejmują zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. 

Koszty kwalifikowane projektu mogą wynieść od 60 tys. zł do 400 tys. zł. Przedsiębiorcy na swój projekt mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 85% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje na stronie PARP.

Mobilność ponadnarodowa

Mobilność międzynarodowa

Przedsiębiorcy, którzy mają potencjał i chcieliby zrealizować projekt edukacyjny mają teraz taką szansę. Pod koniec października ruszył nabór na projekty we współpracy z partnerami ponadnarodowymi.

Projekty skierowane są do instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Udział w projekcie ma zapewnić im nabycie lub podniesienie kompetencji lub kwalifikacji.

Projekty mają być realizowane w formie obserwacji, tak aby umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem i praktycznych rozwiązań w innych państwach członkowskich UE w zakresie kształcenia zawodowego. Wnioskodawca musi pozyskać partnera, który przyjmie uczestników z Polski i zapewni im możliwość odbycia ww. formy wsparcia. 

Partnerami ponadnarodowymi mogą być wyłącznie organizacje z państw członkowskich UE z rozwiniętym systemem kształcenia zawodowego tj. z Austrii, Niemiec i Danii. W projekcie może brać udział jeden lub większa liczba partnerów.

Więcej informacji na stronie Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji