Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Chrzest statku „Planeta I”

W sobotę, 14 listopada, przy nabrzeżu Bulwar Chrobrego w Szczecinie, odbyły się uroczystości chrztu i podniesienia bandery na statku „Planeta I”. 

Szczecińska „Planeta I” i gdyński „Zodiak II”, którego chrzest i podniesienie bandery odbyło się we wrześniu tego roku, zostały zbudowane w ramach projektu NostriMaris - budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających - dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Te dwa bliźniacze statki, z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego, posłużą do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich. Są one wyposażone w specjalistyczne urządzenia, niezbędne do wykonywania pomiarów hydrograficznych. Statki będą także wspomagać inne służby, np. przy prowadzeniu akcji ratowniczych, przeciwpożarowych czy likwidowania rozlewów olejowych.

Statki wielozadaniowe "Planeta I" i "Zodiak II"

 Źródło: Urząd Morski w Szczecinie

Wielozadaniowce „Planeta I” i „Zodiak II” mają ok. 60 metrów długości, a maksymalna prędkość, którą mogą rozwijać, to ok. 13 węzłów. Każda jednostka może przyjąć na pokład 80 rozbitków.

Inwestycja stanowi jeden z elementów budowy systemu poprawiającego dostępność portów od strony morza, wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego, a przez to wzrost konkurencyjności i prestiżu portów.

Zakup jednostek jest uzasadniony rozwojem infrastruktury portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej, skutkującym zwiększonym ruchem statków w obszarach właściwości Dyrektorów Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni.

Wartość całkowita projektu to 217,6 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosło prawie 184 mln zł.

***

W Programie Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, realizowane są projekty, których celem jest poprawa infrastruktury dostępu do portów od strony lądu i morza, infrastruktury portowej i nabrzeżowej. Inwestycje realizowane są w portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, leżących w sieci bazowej TEN-T, tj.: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. Służyć będą zwiększeniu konkurencyjności polskich portów morskich.

Zrealizowanych ma być 20 projektów, o łącznej wartości całkowitej 5,2 mld zł i dofinansowaniu UE 3,6 mld zł. Dla wszystkich zostały podpisane umowy o dofinansowanie.