Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Aktualizacja harmonogramu konkursów w Programie Inteligentny Rozwój

Na podstawie art. 9 ust 1 i art. 11 ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem covid-19 w 2020 r. z 3 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 694) w dniu 6 maja 2020 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów na 2020 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

Zasadniczą zmianą jest przyśpieszenie siódmego konkursu w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Konkurs będzie ogłoszony 18 maja br. Nabór wniosków rozpocznie się 1 czerwca br. Nowy konkurs będzie uwzględniał zmiany wprowadzone w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, celem ułatwienia dostępu firmom do wsparcia w tym poddziałaniu oraz zniwelowania negatywnego oddziaływania pandemii covid-19 na sytuację rynkową. Jednocześnie, w związku z planowanym uruchomieniem powyższego konkursu, skróceniu uległ aktualnie realizowany nabór wniosków o dofinansowanie w szóstym konkursie - z 24 czerwca na 31 maja br.

W harmonogramie wprowadzono informacje dotyczące przedłużenia naborów wniosków w:

  • poddziałaniu 1.1.1 - ścieżka URZĄDZENIA GRZEWCZE, działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
  • poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP,
  • poddziałaniu 4.1.1 – INGA, wspólne przedsięwzięcie NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZSYSTEM S.A.

Pozostałe zmiany dotyczą nowego konkursu w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - ścieżka AGROTECH. Ogłoszenie konkursu planowane jest 10 sierpnia br., nabór wniosków o dofinansowanie od 10 września do 6 listopada br. Budżet konkursu będzie określony w późniejszym terminie. Konkurs ma na celu wzmocnienie impulsu badawczego innowacyjności z rolnictwie.

Zmianie uległ również termin konkursu w poddziałaniu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, ścieżka na rzecz realizacji Programu Dostępność Plus, z uwagi na konieczność uwzględnienia w zasadach konkursu dotychczasowych doświadczeń z wdrażania działania. Nowy termin ogłoszenia konkursu, to październik br., nabór wniosków planowany jest od listopada br. do lipca 2021 r.

Harmonogram dostępny jest w zakładce "Harmonogramy naborów wniosków".