Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

4. nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa – materiały z seminarium

19 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Warszawie odbyło się Seminarium informacyjne na temat 4. naboru projektów w Programie Interreg Europa Środkowa. Wzięło w nim udział ponad 90 zainteresowanych.

seminarium_ICEm

 

"Program od ponad 20 lat z powodzeniem wspiera instytucje, które w transnarodowej współpracy szukają nowatorskich rozwiązań, uczestniczą w ich opracowaniu, testowaniu i wdrażaniu w ramach działań pilotażowych" – rozpoczął spotkanie Artur Harc – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej.

Pani Agelika van Es ze Wspólnego Sekretariatu programu szczegółowo omówiła zasady obowiązujące w trwającym naborze, a także kalendarium wydarzeń dedykowanych tworzeniu koncepcji projektów oraz znajdowaniu partnerów do współpracy.

Pani Monika Strojecka-Gevorgyan z Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) opowiedziała o dostępnych narzędziach pomagających w znalezieniu projektów oraz partnerów do współpracy oraz o pomocy, którą oferuje KPK w trakcie trwania naboru oraz po jego zakończeniu. Przedstawiciel Centrum Projektów Europejskich, które pełni rolę Kontrolera Pierwszego Stopnia dla projektów, zachęcił wnioskodawców do kontaktu przy wszelkich wątpliwościach dotyczących kwalifikowalności wydatków czy dokumentowania kosztów.

Ze względu na specyfikę 4. naboru projektów, polegającą na konieczności włączenia do współpracy partnerów z projektów realizowanych w programach horyzontalnych KE, w seminarium uczestniczyli przedstawiciele Krajowych Punktów Kontaktowych programów:

Horyzont 2020, Life, Kreatywna Europa, a także programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Urbact.

Zaprezentowali krótkie informacje o aktualnościach w programach oraz przedstawili ofertę w zakresie znalezienia partnerów do współpracy przy trwającym naborze projektów.

Prezentacje z seminarium: