Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

2,3 miliarda złotych z UE na budowę 123 kilometrów nowych dróg

Środki unijne z programu Infrastruktura i Środowisko wesprą budowę trzech dróg ekspresowych w województwie mazowieckim, podlaskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. Uroczyste podpisanie umów odbyło się 15 listopada 2019 r.

Na scenie w rzędzie stoi grupa ludzi. Od lewej: Andrzej Adamczyk, Jerzy Kwieciński, Joanna Lech, Marek Kwitek, Jacek Gryga, Zbigniew Koniusz.

Sektor drogowy w Polsce otrzymał kolejne środki na budowę trzech dróg ekspresowych: S61 w województwie mazowieckim i podlaskim na odcinku Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, S19 w województwie podkarpackim i lubelskim na odcinku Lasy Janowskie - Nisko Południe oraz S7 od granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska – Kamiennej w województwie świętokrzyskim.

Łączna wartość trzech inwestycji to prawie 4,35 miliarda złotych. Unijne dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie blisko 2,3 miliarda złotych. Umowy podpisali Joanna Lech, dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W uroczystości udział wziął również minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"W ramach podpisywanych dzisiaj umów powstanie prawie 123 km nowych dróg ekspresowych. Kilometr po kilometrze tkamy drogową sieć Polski. Dzięki budowie dróg ekspresowych Polska od kilku lat rozwija się w ekspresowym tempie i stała się liderem gospodarczym w Europie. Do rozwoju naszego kraju przyczyniają się fundusze unijne. Z programu Infrastruktura i Środowisko w obecnej perspektywie na inwestycje drogowe przeznaczono ponad 47 miliardów złotych" - zaznaczył minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
"Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków europejskich realizujemy wielkie, strategiczne inwestycje. Droga ekspresowa S7, szlaki Via Carpatia oraz Via Baltica, są niezwykle ważne dla rozwoju nie tylko polskiej, ale także europejskiej gospodarki" - podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S61 - Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn

W ramach inwestycji powstanie 91 kilometrów drogi ekspresowej, zlokalizowanej w bazowym korytarzu TEN-T w województwach mazowieckim i podlaskim. Zbudowane zostaną też miejsca obsługi podróżnych, mosty i wiadukty, ekrany akustyczne oraz urządzenia organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu to ok. 3,1 miliarda złotych, a dofinansowanie z UE wyniesie ok. 1,6 miliarda złotych.

S19 - Lublin - Rzeszów, odcinek Lasy Janowskie - Nisko Południe

Projekt zakłada budowę 24,16-kilometrowej drogi ekspresowej, położonej w bazowym korytarzu TEN-T w województwach podkarpackim i lubelskim. Powstaną 3 węzły drogowe, mosty i wiadukty, miejsca obsługi podróżnych, ekrany akustyczne oraz urządzenia organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewidziano również remont istniejącego odcinka drogi krajowej nr 19 o długości ok. 9,63 kilometra. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 917 milionów złotych, a dofinansowanie z UE to prawie 469 milionów złotych.

S7 - odcinek granica województw mazowieckiego/świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna

W ramach przedsięwzięcia powstanie droga ekspresowa o długości 7,57 kilometrów. Zbudowane zostaną 2 węzły drogowe, mosty i wiadukty, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt oraz urządzenia organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowita wartość inwestycji to prawie 345 milionów złotych, a wartość dofinansowania unijnego to blisko 157 milionów złotych.

"Od początku obecnej perspektywy POIiŚ 2014-2020 podpisaliśmy z GDDKiA, włącznie z dziś podpisanymi, 61 umów na prawie 35 miliardów złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich na rzecz budowy polskich dróg. Środki wykorzystane w ramach tych inwestycji pozwolą nie tylko na rozbudowę infrastruktury transportowej, ale i zwiększą bezpieczeństwo podróży przy jednoczesnym skróceniu czasu dojazdu" - podkreśliła Joann Lech, p.o. dyrektora CUPT.
"Podpisywane dzisiaj umowy i kolejne ponad 2 miliardy złotych dofinansowania potwierdzają, że utrzymujemy wysoki poziom efektywnego wydatkowania środków europejskich. Dofinansowanie unijne pomoże w budowie tak ważnych dla wschodniej Polski dróg szybkiego ruchu, które przyczynią się do rozwoju tej części kraju i podniosą bezpieczeństwo i komfort podróży" - powiedział Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.