Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

2020 rok pod znakiem walki z COVID-19

Koniec roku był bardzo pracowity w sektorze zdrowia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Ministerstwo Zdrowia w grudniu zawarło aż 34 umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 133,5 mln zł z Funduszy Europejskich. Projekty te będą wspierać system opieki zdrowotnej w walce z COVID-19.

Nowe umowy umożliwią m.in. zakup ambulansów, zakup sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji. Wsparcie w ramach  Programu Infrastruktura i Środowisko uzyskały Zespoły Ratownictwa Medycznego z całej Polski, a także 7 podmiotów leczniczych, które realizują działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W Ministerstwie Zdrowia trwają aktualnie prace nad zagospodarowaniem pozostałych środków, któreza zgodą Komisji Europejskiej zostały przesunięte przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do sektora zdrowia w celu przeciwdziałania pandemii. Wkrótce można się spodziewać kolejnych działań, które pomogą w walce z COVID-19.

Nie jest to pierwszy efekt Funduszowego Pakietu Antywirusowego, już w maju ubiegłego roku wsparcie uzyskało 6 projektów, na kwotę 550 mln zł wkładu UE. Umożliwiły one zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej oraz płynów do dezynfekcji dla szpitali w całej Polsce. Od początku pandemii w ramach PO IiŚ, przesunięto 850 mln środków UE na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.