Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze UE na walkę z koronawirusami - wsparcie dla projektów B+R

6 kwietnia br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na realizację projektów, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2. Projekty mogą również dotyczyć tematów związanych z poprawą bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Efektem prac B+R ma być opracowanie i przetestowanie innoewacyjnego rozwiązania (produktu, technologii, usługi) możliwego do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego z korzyścią dla polskiego społeczeństwa. Konkurs jest realizowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

1. przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo

2. przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw, albo

3. przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:

  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
  • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
  • w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie 3 podmioty.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

  • 1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
  • 2 mln złotych – w przypadku pozostałych projektów.

Konkurs będzie podzielony na 3 rundy, które będą realizowane w następujących terminach:

  • od 6 maja do 5 czerwca 2020 r. (I runda);
  • od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r. (II runda);
  • od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. do godziny 12:00 (III runda).

Konkurs jest elementem działań realizowanych przez rząd w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. O wsparcie mogą ubiegać się podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność w województwie mazowieckim oraz w pozostałych województwach.