Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 – Założenia

Konsultacje społeczne

Instrukcja

Niniejszy formularz służy zgłaszaniu uwag do projektu Założeń Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Plik z dokumentem pod nazwą „Założenia Umowy Partnerstwa” umieszczony został poniżej. Etap konsultacji społecznych będzie trwać do 20 sierpnia 2019 r.

Każda osoba może zgłaszać uwagi osobiście, może robić to także jako przedstawiciel danej instytucji. W przypadku, kiedy osoba zgłaszająca uwagę nie reprezentuje żadnej organizacji, w polu „Instytucja” należy wpisać „brak”. Każda uwaga musi zostać wprowadzona oddzielnie, również w przypadku zgłaszania więcej niż jednej uwagi. W każdym zgłoszeniu należy wskazać (wybór z rozwijanej listy), którego punktu dokumentu dotyczy uwaga.

Poniżej zostały umieszczone dwie prezentacje z konferencji otwierającej konsultacje społeczne Założeń Umowy Partnerstwa, która odbyła się w dniu 24 lipca br. w Warszawie.

Założenia Umowy Partnerstwa 2021-2027 (PDF 1 MB)
Założenia Umowy Partnerstwa (PDF 1 MB)
Stan negocjacji perspektywy 2021-2027 (PDF 1 MB)