Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych

Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe działają w bardzo wielu dziedzinach ważnych ze społecznego punktu widzenia. Podmioty te mają doświadczenie, wiedzę i wyspecjalizowaną kadrę, dzięki czemu mogą wspierać realizację celów wyznaczonych dla Funduszy Europejskich. Jeśli pracujesz w takiej organizacji, możesz otrzymać środki na konkretne projekty.

Działasz w organizacji pozarządowej?

Uczymy dzieci i dorosłych

Możesz starać się o wsparcie stworzenia nowych miejsc i przygotowania dodatkowych zajęć dla dzieci w przedszkolu. Masz także możliwość dofinansowania projektu skierowanego do uczniów w szkole, np.: rozwijającego kompetencje językowe albo informatyczne, uczące kreatywności czy pracy w grupie. Jeśli działasz w obszarze edukacji zawodowej, możesz natomiast starać się o dofinansowanie m.in.: doradztwa zawodowego, staży czy praktyk dla uczniów oraz współpracy z przyszłymi pracodawcami. Dostępne są także fundusze na tzw. kształcenie ustawiczne.

Pomagamy osobom w trudnej sytuacji

Bardzo ważnym polem działania organizacji pozarządowych jest wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej. Jeśli więc Twoja organizacja wspiera np.: osoby z niepełnosprawnościami, rodziny doświadczające ubóstwa, uchodźców i imigrantów mających problem z integracją, bezdomnych, wychowanków domów dziecka, osoby opuszczające zakłady karne, społeczność romską, możesz otrzymać dofinansowanie na realizację projektu skierowanego do tych grup.

Fundusze będziesz mógł przeznaczyć m.in. na: działania doradcze i szkoleniowe, pomoc psychologiczną, wsparcie w znalezieniu pracy, naukę lepszego radzenia sobie w relacjach ze społeczeństwem.

Kultura i środowisko

Organizacje pozarządowe mogą także wspierać ochronę środowiska naturalnego. Mogą pozyskać środki np. na działania informacyjne i edukacyjne związane ze zmianami klimatycznymi, bioróżnorodnością, rozsądnym korzystaniem z zasobów środowiskowych.

Jeśli Twoja organizacja jest związana z kulturą, możesz szukać funduszy na projekty związane z poprawą dostępu do prowadzonej działalności kulturalnej oraz uatrakcyjnieniem oferty kulturalnej. Poza tym na wsparcie mogą liczyć instytucje kultury – także te niepubliczne. Dzięki środkom unijnym mogą rozwijać swoją infrastrukturę oraz poszerzać zakres usług. Co więcej zaplanowane zostały też fundusze na działania związane z cyfryzacją zasobów kultury oraz ich udostępnianiem w internecie.

Więcej informacji na temat wsparcia znajdziesz w ulotkach: