Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

„Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast”

G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego,

Rzeszów - Jasionka, 8 - 9 czerwca 2017 r.

 

Dzień 1

9.00 - 12.30 Rejestracja gości
9:15 - 12:15 Wizyta studyjna – Rzeszowski Inteligentny System Transportowy – I tura (fakultatywnie)
12:30 -13:30 Lunch
13:30 - 14:00

Otwarcie konferencji i powitanie gości

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju - Adam Hamryszczak

Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Stanisław Sienko

14:00 - 14:30

„Zrównoważona mobilność miejska – wyzwania i szanse dla miast i ich obszarów funkcjonalnych”

Prof. Wojciech Suchorzewski ‐ Zespół Inżynierii Komunikacyjnej, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

14:30 - 15:15 Przerwa kawowa  

15:15 - 16:25

Sesje panelowe

A. Zrównoważona mobilność - jak integrować polityki sektorowe miasta? 

Poziom I

B. Jak zmniejszać ruch samochodów w śródmieściu? Skuteczne i praktyczne rozwiązania

Poziom 0

C. Zarządzanie zmianą w środowisku miejskim - jak kształtować przestrzeń ulic śródmiejskich, aby były atrakcyjne dla transportu niezmotoryzowanego i pieszego?

Poziom II

18:30 Kolacja.   Miejsce: Bristol Tradition & Luxury Hotel, Rynek 20, 35-001 Rzeszów.
Dzień 2

9:00 - 10:10

Sesje panelowe

D. Jak rozwój nowych technologii w systemach biletowych wpłynie na przyszłość komunikacji zbiorowej?

Poziom 0

E. Łańcuchy ekomobilności - jak lepiej wykorzystać potencjał transportowy miasta poprzez właściwe zarządzanie polityką rowerową

Poziom II

F. Jaka będzie rola autobusów o napędzie alternatywnym w rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej?

Poziom I

10:10 - 10:40 Przerwa kawowa
10:40 - 11:50 Sesja podsumowująca
11:55 - 14:55 Wizyta studyjna – Rzeszowski Inteligentny System Transportowy – II tura (fakultatywnie)
12:00 - 15:30 Lunch

DZIEŃ I

Panel A - Zrównoważona mobilność ‐ jak integrować polityki sektorowe miasta?

Moderator - prof. Tomasz Komornicki ‐ Kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Paneliści:

prof. Piotr Lorens ‐ Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury, Politechnika Gdańska

Dorota Chudowska‐Rączka ‐ Prezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji

dr Jędrzej Gadziński ‐ Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wojciech Buczak – poseł na sejm RP

Cel panelu: Zrównoważona mobilność jako element zintegrowanego planowania rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych ‐ jak przełamać bariery, tak aby działania jednosektorowe nie decydowały o kształcie życia na obszarach miejskich? Jak pogodzić zmiany modalne z zachowaniem funkcji usługowych i mieszkaniowych dzielnic śródmiejskich? Co zaawansowana suburbanizacja oznacza dla przyszłych potrzeb przewozowych?Jak terytorializować politykę mobilności?

 

Panel B - Jak zmniejszać ruch samochodów w śródmieściu? Skuteczne i praktyczne rozwiązania

Moderator: dr hab. Andrzej Szarata ‐ Kierownik Zakładu Systemów Komunikacyjnych, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

Paneliści:

dr hab. inż. prof. nzw. PW Piotr Olszewski‐ Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska

Marek Ustrobiński ‐ Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

Adrian Furgalski ‐ Wiceprezes, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Michał Majewski ‐ Burmistrz Kościerzyny

Dariusz Obcowski – Dyrektor Pionu ITS w Siemens Sp. z o.o.

Cel panelu: Tereny śródmiejskie bez korków, hałasu i spalin – jak to osiągnąć? Jakie rozwiązania mają najlepszy wpływ na kształtowanie współczesnych obszarów miejskich? Omawiane kwestie będą dotyczyć zarówno miast wojewódzkich jak i regionalnych.

Panel C - Zarządzanie zmianą w środowisku miejskim ‐ jak kształtować przestrzeń ulic śródmiejskich, aby były atrakcyjne dla transportu niezmotoryzowanego i pieszego?

Moderator: Łukasz Malinowski ‐ Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Paneliści:

prof. Wojciech Suchorzewski ‐ Zespół Inżynierii Komunikacyjnej, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska

Adam Zając ‐ Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ‐ Koordynator ds. dostępności technicznej

Igor Szóstakowski ‐ Wydział Architektury, Politechnika Gdańska 

Łukasz Franek ‐ z‐ca Dyrektora ds. Transportu ‐ Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Grzegorz Hayder – zastępca prezydenta Przemyśla

Cel panelu: Ulica nie tylko dla samochodów, ale także jako forma przestrzeni życia miejskiego. Jakie podejmować działania zarówno w zakresie inwestycji infrastrukturalnych jak i innych rozwiązań, aby uporządkować przestrzeń miejską i uczynić ją bardziej bezpieczną, atrakcyjną i funkcjonalną. Jak planować ulice, które przyczynią się do rewitalizacji terenów śródmiejskich?

DZIEŃ II

Panel D - Jak rozwój nowych technologii w systemach biletowych wpłynie na przyszłość komunikacji zbiorowej?

Moderator: Radosław Czapski ‐ Specjalista Banku Światowego ds. transportu i infrastruktury

Panelisci:

Marcin Ruciński – niezależny ekspert ds. systemów biletowych

Bogusław Prokop ‐ dyrektor, Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Piotr Krukowski ‐ członek zarządu ITS Polska

Adrian Kurowski –  dyrektor Visa w Polsce

Cel panelu: Dyskusja nad przyszłością systemów biletowych. Czy nowe technologie zmienią nawyki przewozowe pasażerów? Czy karta miejska to tylko bilet, czy forma dostępu do szerszego pakietu usług?

Panel E - Łańcuchy ekomobilności ‐ jak lepiej wykorzystać potencjał transportowy miasta poprzez właściwe zarządzanie polityką rowerową?

Moderator: Marcin Hyła ‐ prezes stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów

Panelisci: Cezary Grochowski ‐ prezes stowarzyszenia „Wrocławska Inicjatywa Rowerowa”

dr Marcin Wołek ‐ Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego

Tomasz Wawrzonek – kierownik działu Inżynierii Ruchu w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Wojciech Makowski ‐ Oficer Rowerowy, Urząd Miasta Poznania

Lucjusz Nadbereżny ‐ prezydent Stalowej Woli

Cel panelu: Czy transport rowerowy wraz z komunikacją miejską mogą konkurować z prywatnym samochodem? Rola rowerów w intermodalnych planach na rzecz zrównoważonego przemieszczania się w miastach. Dyskusja nad integracją transportu publicznego i rowerowego i ich rolą w kształtowaniu preferencji pasażerów w zakresie mobilności.

Panel F - Jaka będzie rola autobusów o napędzie alternatywnym w rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej?

Moderator: dr Michał Wolański ‐ Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej

Paneliści:

Grzegorz Dyrkacz - członek zarządu MPK SA w Krakowie

Marcin Gromadzki ‐ projektant komunikacji i rzecznik prasowy Zarządu Komunikacji Miejskiej  w Gdyni

Włodzimierz Hrymniak ‐ menadżer programu e‐Bus, Polski Fundusz Rozwoju

Mateusz Figaszewski ‐ pełnomocnik zarządu ds. rozwoju elektromobilnosci Solaris Bus & Coach SA

Maciej Srebro - Przewodniczący Rady Nadzorczej Ursus Bus S.A.

Bartosz Kubik - Prezes Zarządu Ekoenergetyka – Polska Sp. z o.o.

Cel panelu: Jak planować transport, który sprosta wyzwaniom zarówno środowiskowym jak i demograficznym? Przyszłość autobusów o napędzie alternatywnym w planowaniu transportu miejskiego. Jaki napęd będzie miał autobus przyszłego dziesięciolecia?

 

Wydarzenia towarzyszące

 

Pobierz plik z agendą konferencji:

Program spotkania (PDF 330 KB)